Thông báo

Hội nghị Khoa học thường niên Bệnh viện thành phố Thủ Đức là một trong những hoạt động khoa học tiêu biểu được Bệnh viện tổ chức định kỳ hằng năm nhằm cập nhật những thông tin, kỹ thuật mới nhất trong chẩn đoán, điều trị và trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

1. Các nội dung trọng tâm của Hội nghị:

- Kinh nghiệm và tiến bộ trong chăm sóc điều trị người bệnh theo các chuyên khoa.

- Công tác quản lý người bệnh, quản lý bệnh viện.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian (dự kiến): ngày 26/10/2023 (Thứ năm)
- Địa điểm (dự kiến): Trung tâm hội nghị 272 - số 272 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm