Viêm tĩnh mạch ngoại biên do đặt kim luồn tĩnh mạch và các yếu tố liên quan

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Nguyễn Thị Thanh Nhã

Tóm tắt

Viêm tĩnh mạch (VTM) ngoại biên là một trong những biến chứng của việc đặt kim luồn TM. Các biểu hiện của VTM như sưng, nóng, đỏ và đau tại vị trí đặt kim luồn.


VTM cũng làm tăng thời gian nằm viện, chi phí điều trị và thời gian chăm sóc.


Trên thế giới có nhiều nghiên cứu tỉ lệ VTM từ 31.4 đến 62%.


Tại Việt Nam, BV An Giang năm 2011 VTM 10.08%, tại BV Việt Đức năm 2019 29,2%.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Cách trích dẫn
1.
Nguyễn Thị Thanh N. Viêm tĩnh mạch ngoại biên do đặt kim luồn tĩnh mạch và các yếu tố liên quan. HNKH [Internet]. 15 Tháng Mười-Một 2022 [cited 23 Tháng Ba 2023];1(1). Available at: https://khcnbvtd.com/index.php/hnkhbvtd/article/view/136

Tài liệu tham khảo

  1. Vietnam Ministry of Health. Prevention of sepsis on patients with catheter in the lumen. Issued Together With Decision 3671 / QD-BYT, September 27; 2012.
  2. Mandal A, Raghu K. Study on incidence of phlebitis following the use of peripheral intravenous catheter. Journal of Family Medicine and Primary Care. 2019, 8(9), 2827–2831. https://doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc_559_19
  3. Samuel KS, ZechariahJebakumar A, Hassan, SN. Estimation of risk factors of phlebitis with intravenous cannulated patients. International Journal of Obstetrics and Gynecology Nursing. 2014; 1(1): 26-31.
  4. Phong TDT, Tha NV, Giang TH, Tri BHM. Survey on the rate of local inflammation caused by peripheral venous catheters in the Emergency Department of An Giang Hospital, Vietnam. Hospital nursing scientific conference.2013
  5. Long CV, Hệ ĐV. Nghiên cứu nguy cơ viêm tĩnh mạch sau đặt catheter tịnh mạch ngoại vi tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Khoa học Điều dưỡng. 2020
  6. Jackson A. Infection control--a battle in vein: infusion phlebitis. Nursing Times 1998, 94(4), 68-71.
  7. Kaur P, Thkayr R, Kaur S, Bhalla A. Assessment of risk factors of phlebitis amongst intravenous cannulated patients. Nursing and Midwifery Research Journal. 2011; 7(3): 106-114. http://doi.org/10.33698/NRF0129