Quay trở lại Chi tiết Bài báo Dự phòng đột quỵ ở bệnh nhân rung nhĩ không do bệnh van tim Có phải các thuốc NOACs đều giống nhau? Tải xuống Tải xuống PDF