Nghiên cứu đáp ứng xơ hóa gan ở bệnh nhân viêm gan virus C kiểu gen 1, 6 điều trị bằng Sofosbuvir phối hợp Ledipasvir

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Trần Nguyễn Ái Thanh

Tóm tắt

Đánh giá đáp ứng lâm sàng, sinh hóa và virus


-Cải thiện có ý nghĩa các triệu chứng cơ năng: mệt mỏi, chán ăn trước điều trị (60,2% và 45,4%) à giảm tại EOT: 7,4% và 4,6% (p<0,001)


-Một số tác dụng phụ nhẹ: chóng mặt (18,5%), đau đầu (13,9%)


-Bình thường hoá hoạt độ ALT và AST tại thời điểm EOT (p<0,05); 24 tuần sau EOT không khác biệt với EOT (p>0,05)


-Nồng độ Albumin cải thiện theo thời gian (p<0,001), không có sự thay đổi có ý nghĩa thống kê về Bilirubin, tiểu cầu và HGB tại các thời điểm


-Tỷ lệ đáp ứng virus SVR12 là 99,1%


Đánh giá mức độ cải thiện xơ hóa sau điều trị và các yếu tố liên quan:


Theo đo độ đàn hồi gan Fibroscan


-Độ đàn hồi gan giảm dần theo thời gian, từ 11,7 kPa trước điều trị còn 10,2 kPa khi EOT, 12 tuần sau EOT là 9,6 và 24 tuần sau EOT là 8,9 kPa


-Tỷ lệ bệnh nhân giảm ít nhất 1 mức độ XHG tại 24 tuần sau EOT: 37%, không đổi cấp: 51,9%, tiến triển: 11,1%


-Xơ gan trước điều trị là 24,1% và 24 tuần sau EOT còn 16,7%


Theo chỉ số FIB-4


-Giá trị chỉ số FIB-4 trước điều trị 2,39, tại EOT: 1,7,  tuần 12 và 24 sau EOT: 1,72


-Nhóm F0-F1 (<1,45) trước điều trị là 38,0 % và 24 tuần sau EOT là 71,3%.


-Nhóm F2-F4 (> 3,25) trước điều trị là 21,3%, tại EOT là 8,3%, 12 tuần sau EOT là 7,4%, 24 tuần sau EOT là 3,7%.


Một số yếu tố độc lập liên quan đến đáp ứng XHG bao gồm: béo phì, hoạt độ AST, độ xơ hóa ban đầu (p<0,05)

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Cách trích dẫn
1.
Trần T. Nghiên cứu đáp ứng xơ hóa gan ở bệnh nhân viêm gan virus C kiểu gen 1, 6 điều trị bằng Sofosbuvir phối hợp Ledipasvir. HNKH [Internet]. 15 Tháng Mười-Một 2022 [cited 3 Tháng Chạp 2023];1(1). Available at: https://khcnbvtd.com/index.php/hnkhbvtd/article/view/147