Quay trở lại Chi tiết Bài báo Can thiệp mạch vành qua da ở bệnh nhân rung nhĩ: Làm sao để sử dụng thuốc chống huyết khối đúng và đủ Tải xuống Tải xuống PDF