Tỉ lệ thiếu máu và thiếu máu thiếu sắt ở thai phụ đến khám tại bệnh viện Thành Phố Thủ Đức

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Nguyễn Thị Tường Thái

Tóm tắt

Tỷ lệ thiếu máu và thiếu máu thiếu sắt của phụ nữ mang thai ba tháng đầu thai kỳ đến khám tại bệnh viện Thành Phố Thủ Đức lần lượt là 14,3% và 7,3%.


79,1% thiếu máu nhẹ, 20,9% thiếu máu trung bình, không có thiếu máu nặng.


Thiếu máu nhược sắc hồng cầu nhỏ chiếm 69,8% trường hợp thiếu máu và 91% trường hợp thiếu máu thiếu sắt.


Chỉ số MCV, MCH giảm ở nhóm thiếu máu và thiếu máu thiếu sắt, sự phân bố hồng cầu không đều gặp ở nhóm thiếu máu thiếu sắt.


Các yếu tố liên quan đến thiếu máu và thiếu máu thiếu sắt gồm: trình độ học vấn, mức sống bản thân, số lần sinh con.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Cách trích dẫn
1.
Nguyễn T. Tỉ lệ thiếu máu và thiếu máu thiếu sắt ở thai phụ đến khám tại bệnh viện Thành Phố Thủ Đức. HNKH [Internet]. 15 Tháng Mười-Một 2022 [cited 23 Tháng Ba 2023];1(1). Available at: https://khcnbvtd.com/index.php/hnkhbvtd/article/view/152