Quay trở lại Chi tiết Bài báo Tỉ lệ thiếu máu và thiếu máu thiếu sắt ở thai phụ đến khám tại bệnh viện Thành Phố Thủ Đức Tải xuống Tải xuống PDF