Quay trở lại Chi tiết Bài báo Kết quả điều trị nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) tại bệnh viện thành phố Thủ Đức giai đoạn 2019 - 2022 Tải xuống Tải xuống PDF