Một số yếu tố liên quan đến rối loạn nuốt ở người bệnh đột quỵ não cấp tại bệnh viện thành phố Thủ Đức

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Nguyễn Thị Thanh Uyên

Tóm tắt

Tỉ lệ NB rối loạn nuốt:


 • 13.5% người bệnh đột quỵ não có rối loạn nuốt

Mức độ rối loạn nuốt:


 • 4.5% rối loạn nuốt nặng (0-9 điểm)

 • 1.3% rối loạn nuốt trung bình (10 – 14)

 • 7.7% rối loạn nuốt nhẹ (15 – 19)

Các yếu tố liên quan:


 • Tình trạng ý thức có mối liên quan chặt chẽ với rối loạn nuốt của người bệnh (p<0.001). Điểm Glasgow càng giảm, người bệnh có nguy cơ rối loạn nuốt càng cao.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Cách trích dẫn
1.
Nguyễn U. Một số yếu tố liên quan đến rối loạn nuốt ở người bệnh đột quỵ não cấp tại bệnh viện thành phố Thủ Đức. HNKH [Internet]. 15 Tháng Mười-Một 2022 [cited 3 Tháng Chạp 2023];1(1). Available at: https://khcnbvtd.com/index.php/hnkhbvtd/article/view/156

Tài liệu tham khảo

 1. Bray B. D., Smith C. J., Cloud G. C., et al. (2017), "The association between delays in screening for and assessing dysphagia after acute stroke, and the risk of stroke-associated pneumonia", J Neurol Neurosurg Psychiatry, 88 (1), pp. 25-30.
 2. Ferreira A. M. d. S., Pierdevara L., Ventura I. M., et al. (2018), "The Gugging Swallowing Screen: A contribution to the cultural and linguistic validation for the Portuguese context ", Revista de Enfermagem Referência 4 (16), pp. 85-92.
 3. Lopes M., Freitas E., Oliveira M., et al. (2019), "Impact of the systematic use of the Gugging Swallowing Screen in patients with acute ischaemic stroke", Eur J Neurol, 26 (5), pp. 722-726.
 4. Mourão A. M., Almeida E. O., Lemos S. M. A., et al. (2016), "Evolution of swallowing in post-acute stroke: a descriptive study", Revista cefac, 18 (2), pp. 417-425.
 5. Samia E. S. B., SafinazNagibAzab2, Rasha H. S., et al. (2017), "Assessment of Dysphagia in Acute Stroke Patients by the Gugging Swallowing screen", Glob J Otolaryngol, 9 (4), pp. 1-8.
 6. WHO. Global status report on noncommunicable diseases 2014.
 7. Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Văn Liệu (2016), "Nghiên cứu rối loạn nuốt ở bệnh nhân nhồi máu não bằng thang điểm của Mann và đánh giá các yếu tố liên quan", Tạp chí Y Dược học quân sự, pp. 63-68.
 8. Nguyễn Thị Phương Nga, Phan Xuân Nam, Trần Kim Phuợng (2014), "Đánh giá rối loạn nuốt ở bệnh nhân đột quỵ não cấp bằng thang điểm GUSS", Y học Tp.HCM, 18 (3), pp. 47-52.
 9. Phan Nhựt Chí, Nguyễn Thị Thu Hương (2011), "Nghiên cứu rối loạn nuốt theo GUSS ở bệnh nhân đột quỵ não cấp tại bệnh viện Cà Mau 2010-2011", Y học thực hành, 811+812, pp. 189-195.