Năng lực thực hành đánh giá và can thiệp của điều dưỡng trong quản lý kim luồn tĩnh mạch ngoại vi tại bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Trần Thị Thanh Tâm

Tóm tắt

Tỉ lệ đánh giá đúng chiếm 85,5% và can thiệp phù hợp chiếm 86,0%


Điều dưỡng chưa có đánh giá đúng, can thiệp chưa phù hợp có đặc điểm là nữ, làm việc trong khoảng một năm, một nữa trong số đó chưa được tập huấn chính thức từ BV về các khuyến cáo trong sử dụng KLTMNV và sử dụng biểu mẫu theo dõi KLTMNV


Tỉ lệ viêm tĩnh mạch theo thang điểm VIP là 18,4%, trong đó mức độ 1 chiếm 9,2%, mức độ 2 chiếm 9,2%.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Cách trích dẫn
1.
Trần T. Năng lực thực hành đánh giá và can thiệp của điều dưỡng trong quản lý kim luồn tĩnh mạch ngoại vi tại bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. HNKH [Internet]. 15 Tháng Mười-Một 2022 [cited 23 Tháng Ba 2023];1(1). Available at: https://khcnbvtd.com/index.php/hnkhbvtd/article/view/161

Tài liệu tham khảo

 1. Lâm Thị Nhung, Trương Quang Trung, & Lê Thị Cúc (2021). Viêm tĩnh mạch tại vị trí lưu kim luồn tĩnh mạch ngoại biên và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Tạp Chí Nghiên cứu Y học, 145(9), 85-92.
 2. Đặng Duy Quang (2020). Đánh giá tình trạng viêm tại chỗ trên người bệnh có đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên tại Bệnh viện Trung ương Huế. Tạp chí Y học lâm sàng - Bệnh viện Trung ương Huế.
 3. Chu Văn Long., & Đông Văn Hệ (2020). Nghiên cứu nguy cơ viêm tĩnh mạch sau đặt catheter tĩnh mạch ngoại vi tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 3(4), 33–42
 4. NHS. (2017). Peripheral Venous Cannula ( PVC ) Insertion and Management Guidelines.
 5. Tzolos, E., & Salawu, A. (2014). Improving the frequency of visual infusion phlebitis (VIP) scoring on an oncology ward. BMJ Quality Improvement Reports, 3(1), u205455.w2364. https://doi.org/10.1136/bmjquality.u205455.w2364
 6. Atay, S., Sen, S., & Cukurlu, D. (2018). Phlebitis-related peripheral venous catheterization and the associated risk factors. Nigerian Journal of Clinical Practice, 21(7), 827–831. https://doi.org/10.4103/njcp.njcp_337_17
 7. Bộ Y Tế. (2012). Hướng dẫn Tiêm An Toàn trong các cơ sở Khám bệnh, chữa bệnh. Hà nội.
 8. Gallant, P., & Schultz, A. A. (2006). Evaluation of a visual infusion phlebitis scale for determining appropriate discontinuation of peripheral intravenous catheters. Journal of Infusion Nursing, 29(6), 338–345.
 9. Schreiber, S., Zanchi, C., Ronfani, L., Delise, A., Corbelli, A., Bortoluzzi, R., Taddio, A., & Barbi, E. (2015). Normal saline flushes performed once daily maintain peripheral intravenous catheter patency: a randomised controlled trial. Archives of disease in childhood, 100(7), 700–703.
 10. Thái Đức Thuận Phong, Nguyễn Văn Thà, Trần Huy Giang, & Bùi Hữu Minh Trí. (2011). Khảo sát tỉ lệ viêm tại chổ do đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên tại khoa hồi sức cấp cứu BVTM An Giang 4-10/2011. Bệnh Viện An Giang, 1–7. Retrieved from http://benhvienyhoccotruyencantho.vn/DesktopModules/NEWS/DinhKem/ 89_viemTM-do-catheter.pdf
 11. Parreira, P., Vicente, R., Bernardes, R. A., Sousa, L. B., Serambeque, B., Costa, P., Braga, L. M., Mónico, L., & Salgueiro-Oliveira, A. (2020). The flushing procedure in nursing practices: A cross-sectional study with Portuguese and Brazilian nurses. Heliyon, 6(8), e04579