Quay trở lại Chi tiết Bài báo Năng lực thực hành đánh giá và can thiệp của điều dưỡng trong quản lý kim luồn tĩnh mạch ngoại vi tại bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh Tải xuống Tải xuống PDF