Đánh giá hoạt động hỗ trợ tâm lý người bệnh covid-19

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Phùng Thanh Phong

Tóm tắt

Tỷ lệ người bệnh COVID-19 có rối loạn tâm lý 66,7%


Hoạt động hỗ trợ tâm lý đã làm giảm lo âu cho người bệnh COVID-19.


Nhìn chung, sau khi hoạt động tư vấn triển khai, các vấn đề tâm lý của NB COVID-19 có xu hướng giảm đáng kể.


Người bệnh được trò chuyện, hỗ trợ tâm lý và nhiều vấn đề khác, tỷ lệ hài lòng người bệnh tăng.


Trong quá trình tư vấn, NVYT có thể lắng nghe được các ý kiến đóng góp của NB về quá trình điều trị, chăm sóc, nhằm cải tiến chất lượng phục vụ.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Cách trích dẫn
1.
Phùng P. Đánh giá hoạt động hỗ trợ tâm lý người bệnh covid-19. HNKH [Internet]. 15 Tháng Mười-Một 2022 [cited 23 Tháng Ba 2023];1(1). Available at: https://khcnbvtd.com/index.php/hnkhbvtd/article/view/162

Tài liệu tham khảo

  1. Bộ Y tế (2021). Stress và sang chấn tâm lý vì COVID-19
  2. Lovibond, S.H. & Lovibond, P.F. (1995). Manual for the Depression Anxiety & Stress Scales. (2nd Ed.)Sydney: Psychology Foundation
  3. CDC (2021). Symptoms of Anxiety or Depressive Disorder and Use of Mental Health Care Among Adults During the COVID-19 Pandemic — United States, August 2020–February 2021 https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7013e2.htm#F2_down
  4. https://www.worldometers.info/coronavirus/
  5. https://tuoitre.vn/tram-cam-hau-covid-19-ke-tan-pha-tinh-than-20220322222733411.htm