Đánh giá kết quả thay van động mạch chủ ít xâm lấn qua đường mở ngực trước bên phải

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Phan Thanh Thái

Tóm tắt

Phẫu thuật thay van ĐMC ít xâm lấn qua đường mổ ngực bên phải cũng là một lựa chọn thay thế cho phương pháp thay van ĐMC qua đường mổ toàn phần xương ức kinh điển. Mở rộng chỉ định phương pháp phẫu thuật này trên những bệnh nhân trẻ có yếu tố nguy cơ thấp để tăng số lượng bệnh nhân được tiếp cận một trong những phương pháp phẫu thuật tốt nhất.


Cần tiếp tục nghiên cứu so sánh với các phương pháp phẫu thuật thay van ĐMC  khác như qua đường mổ toàn phần xương ức, đặc biệt là so với các phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn mà các trung tâm khác ở Việt Nam cũng như trên thế giới đã thực hiện như: phẫu thuật qua đường nửa trên xương ức, thay van ĐMC qua da (TAVR)…với thời gian nghiên cứu dài hạn nhằm đánh giá toàn diện hiệu quả cũng như hạn chế của phương pháp này.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Cách trích dẫn
1.
Phan T. Đánh giá kết quả thay van động mạch chủ ít xâm lấn qua đường mở ngực trước bên phải. HNKH [Internet]. 15 Tháng Mười-Một 2022 [cited 23 Tháng Ba 2023];1(1). Available at: https://khcnbvtd.com/index.php/hnkhbvtd/article/view/164