Chẩn đoán và điều trị các dạng viêm mô tế bào

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Nguyễn Vĩnh Thống

Tóm tắt

Nhiễm trùng da và mô mềm thường thấy trong cấp cứu. Vi khuẩn gây bệnh thường gặp là S. aureus, S. pyogenes, hoặc β-hemolytic streptococci, và MRSA (methicillin-resistant S. aureus) hầu hết có khi có áp xe .


Hỏi bệnh sử và khám lâm sàng giúp xác định viêm mô bào hoặc áp xe. Điều trị viêm mô bào thường bao gồm penicillin hoặc cephalosporin, và áp xe được điều trị bằng cách rạch và dẫn lưu


Phần lớn các trường hợp bệnh viêm mô tế bào ở mức độ trung bình và nhẹ, tuy nhiên nếu không được theo dõi sát sao để kịp thời xử lý thì dễ có nguy cơ chuyển biến nặng ảnh hưởng rất nặng về chức năng kể cả tử vong.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Cách trích dẫn
1.
Nguyễn T. Chẩn đoán và điều trị các dạng viêm mô tế bào. HNKH [Internet]. 15 Tháng Mười-Một 2022 [cited 3 Tháng Chạp 2023];1(1). Available at: https://khcnbvtd.com/index.php/hnkhbvtd/article/view/165

Tài liệu tham khảo

  1. Tadhg Sullivan (2018), Diagnosis and management of cellulitis, CME infectious diseases; clinical Medecine 2018 vol 18, No 2: 160-3
  2. Denis Spelman (2022), Acute cellulitis and erysipelas in adults: Treatment, jul 2022 – UpToDate
  3. Cleveland clinic (2021), Fournier’s gangrene: causes, symtoms, diagnosis; https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/22025-fourniers-gangrene
  4. Alana Bigger (2022), What you need to know about cellulitis; MedicalNewsToday