Chiến lược điều trị tăng khả năng tuân trị để kiểm soát tốt ĐTĐ típ 2

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Nguyễn Lam Thi

Tóm tắt

Tuân trị là yếu tố quan trọng để kiểm soát bệnh mạn.


Xác định yếu tố ảnh hưởng tuân trị giúp giáo dục người bệnh có hiệu quả và cải thiện điều trị.


Cần Cung cấp thông tin “chính thống” cho bệnh nhân


Cần phối hợp nhiều biện pháp cải thiện tuân trị


Phối hợp cố định thuốc đái tháo đường giúp cải thiện kiểm soát đường huyết và sự tuân trị


Saxagliptine & Metformin XR hiệu quả trong kiểm soát đường huyết, giảm tác dụng phụ trên đường tiêu hóa và giúp cải thiện tuân trị của bệnh nhân

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Cách trích dẫn
1.
Nguyễn T. Chiến lược điều trị tăng khả năng tuân trị để kiểm soát tốt ĐTĐ típ 2. HNKH [Internet]. 15 Tháng Mười-Một 2022 [cited 17 Tháng Tư 2024];1(1). Available at: https://khcnbvtd.com/index.php/hnkhbvtd/article/view/166