Quay trở lại Chi tiết Bài báo Vai trò của công nghệ 4.0 trong quản lý bệnh viện, thực tiễn từ hoạt động bệnh viện thành phố Thủ Đức 15 năm Tải xuống Tải xuống PDF