Đánh giá kết quả sinh thiết tổn thương dạng u tại phổi dưới hướng dẫn chụp cắt lớp vi tính sau 5 năm thực hiện tại bệnh viện thành phố Thủ Đức

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Nguyễn Bá Tùng
Lê Hoàng Hải
Lê Hương Ly
Vũ Trí Thanh
Nguyễn Hoàng Anh Vũ

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả, tính khả thi và an toàn của phương pháp sinh thiết phổi xuyên thành ngực dưới hướng dẫn chụp cắt lớp vi tính trong tổn thương phổi dạng u được thực hiện tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức.


Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả hồi cứu trên 250 bệnh nhân có tổn thương dạng u qua chụp cắt lớp vi tính được sinh thiết xuyên thành ngực bằng kim trucut dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính từ lúc bắt đầu triển khai thủ thuật tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức từ 01/01/2017 đến 30/12/2022.


Kết quả: Toàn bộ 100% bệnh nhân lấy được mẫu và có 170 trường hợp ung thư chắc chắn chiếm tỷ lệ 68%, 17 bệnh nhân mô viêm lao, chiếm 6,8%, 4 bệnh nhân u nấm Aspergillus chiếm 1,6%. Ngoài ra, 25 bệnh nhân mô lành tính chắc chắn, 8 bệnh nhân mô hoại tử và 22 bệnh nhân viêm mạn tính chiếm 8,8%. Tỷ lệ chẩn đoán chắc chắn là 91.2%. Hai biến chứng được ghi nhận là tràn khí màng phổi chiếm 29,6%, 6 bệnh nhân cần đặt dẫn lưu màng phổi và ho ra máu chiếm 20,0 %. Biến chứng chảy máu thoáng qua và không cần phải can thiệp.


Kết luận: Thủ thuật có hiệu quả cao và độ an toàn chấp nhận được, có thể thực hiện được ở các bệnh viện có máy chụp cắt lớp vi tính.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Cách trích dẫn
1.
Nguyễn BT, Lê HH, Lê HL, Vũ TT, Nguyễn HAV. Đánh giá kết quả sinh thiết tổn thương dạng u tại phổi dưới hướng dẫn chụp cắt lớp vi tính sau 5 năm thực hiện tại bệnh viện thành phố Thủ Đức. HNKH [Internet]. 11 Tháng Mười 2023 [cited 17 Tháng Tư 2024];1(1):107-14. Available at: https://khcnbvtd.com/index.php/hnkhbvtd/article/view/188

Tài liệu tham khảo

 1. Phan Lê Thắng, Nghiên cứu điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn II, IIIa bằng phối hợp phẫu thuật triệt căn và hóa - xạ trị bổ trợ; Luận án tiến sĩ, Trường ĐH Y Hà Nội, 2017
 2. Nguyễn Khánh Toàn, Tạ Văn Tờ, "Hiệu quả điều trị bước một ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn iv bằng pembrolizumab phối hợp bộ đôi platinum"; Tạp chí Nghiên cứu Y học, 162, (1), 2023, tr.121-128.
 3. Beşir FH, Altın R, Kart L et al., "The results of computed tomography guided tru-cut transthoracic biopsy: complications and related risk factors". Wien Klin Wochenschr, 123, (3-4), 2011, 79-82.
 4. Beslic S, Zukic F, Milisic S, "Percutaneous transthoracic CT guided biopsies of lung lesions; fine needle aspiration biopsy versus core biopsy". Radiol Oncol, 46, (1), 2012, 19-22.
 5. Bozbaş Ş, Akçay Ş, Ergür F et al., "Transthoracic lung and mediastinal biopsies obtained with the Tru-Cut technique: 10 years' experience". Turk J Med Sci, 40, 2010, 495-501.
 6. Harrison BD, Thorpe RS, Kitchener PG et al., N.B. Tung et al. / Vietnam Journal of Community Medicine, Vol. 64, Special Issue 9 (2023) "Percutaneous Trucut lung biopsy in the diagnosis of localised pulmonary lesions". Thorax, 39, (7), 1984, 493-9.
 7. Heerink WJ, de Bock GH, de Jonge GJ et al., "Complication rates of CT-guided transthoracic lung biopsy: meta-analysis". Eur Radiol, 27, (1), 2017, 138-148.
 8. Heyer CM, Reichelt S, Peters SA et al., "Computed Tomography–Navigated Transthoracic Core Biopsy of Pulmonary Lesions: Which Factors Affect Diagnostic Yield and Complication Rates?". Academic Radiology, 15, (8), 2008, 1017-1026.
 9. Khouri NF, Stitik FP, Erozan YS et al., "Transthoracic needle aspiration biopsy of benign and malignant lung lesions". AJR Am J Roentgenol, 144, (2), 1985, 281-8.
 10. Lee KH, Lim KY, Suh YJ et al., "Diagnostic Accuracy of Percutaneous Transthoracic Needle Lung Biopsies: A Multicenter Study". Korean J Radiol, 20, (8), 2019, 1300-1310.
 11. Nooreldeen R, Bach H, "Current and Future Development in Lung Cancer Diagnosis". Int J Mol Sci, 22, (16), 2021.
 12. Parkin DM, Bray F, Ferlay J et al., "Estimating the world cancer burden: Globocan 2000". Int J Cancer, 94, (2), 2001, 153-6.
 13. Rivera MP, Mehta AC, Wahidi MM, "Establishing the diagnosis of lung cancer: Diagnosis and management of lung cancer, 3rd ed: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines". Chest, 143, (5 Suppl), e142S-e165S, 2013.
 14. Schulze R, Seebacher G, Enderes B et al., "Complications in CT-Guided, Semi-Automatic Coaxial Core Biopsy of Potentially Malignant Pulmonary Lesions". Rofo, 187, (8), 2015, 697-702.
 15. Shin YJ, Yi JG, Son D et al., "Diagnostic Accuracy and Complication of Computed Tomography (CT)-Guided Percutaneous Transthoracic Lung Biopsy in Patients 80 Years and Older". J Clin Med, 11, (19), 2022.
 16. Takeshita J, Masago K, Kato R et al., "CT-guided fine-needle aspiration and core needle biopsies of pulmonary lesions: a single center experience with 750 biopsies in Japan". AJR Am J Roentgenol, 204, (1), 2015, 29-34.
 17. Tongbai T, McDermott S, Fintelmann FJ et al., "Complications and Accuracy of Computed Tomography-guided Transthoracic Needle Biopsyin Patients Over 80 Years of Age". J Thorac Imaging, 34, (3), 2019, 187-191.
 18. Wiener RS, Schwartz LM, Woloshin S et al., "Population-based risk for complications after transthoracic needle lung biopsy of a pulmonary nodule: an analysis of discharge records". Ann Intern Med, 155, (3), 2011, 137-44.
 19. Wiener RS, Wiener DC, Gould MK et al., "Risks of Transthoracic Needle Biopsy: How High?". Clin Pulm Med, 20, (1), 2013, 29-35.
 20. Winokur RS, Pua BB, Sullivan BW et al., "Percutaneous lung biopsy: technique, efficacy, and complications". Semin Intervent Radiol, 30, (2), 2013, 121-7.
 21. Yucel S, Sayit AT, Tomak L et al., "Frequency of complications and risk factors associated with computed tomography guided core needle lung biopsies". Ann Saudi Med, 41, (2), 2021, 78-85.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả