Tỷ lệ bệnh không lây và các yếu tố liên quan trên người bệnh HIV/AIDS đang điều trị tại bệnh viện thành phố Thủ Đức

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Nguyễn Thị Bích Uyên
Trần Nguyễn Ái Thanh
Phan Thị Hoài Yến
Vũ Trí Thanh

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định tỉ lệ người bệnh HIV/AIDS đang điều trị tại Bệnh viện thành phố Thủ Đức bị béo phì, tăng huyết áp, đái tháo đường và rối loạn lipid máu và các yếu tố liên quan đến các bệnh lý này.


Đối tượng và phương pháp: Khảo sát cắt ngang trên 898 người bệnh HIV/AIDS được điều trị ARV tại Bệnh viện thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian từ tháng 06/2023 đến tháng 12/2023 có đầy đủ thông tin lâm sàng, cận lâm sàng. Nghiên cứu tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn đạo đức.


Kết quả: Tỉ lệ bệnh không lây nhiễm (BKLN) là 90,6% trong đó 73,2% mắc ít nhất 1 BKLN và có 16,6% mắc 2 BKLN và 0,8% có 3 BKLN. Chiếm tỉ lệ cao nhật là rối loạn lipid máu với 80,7%; kế đến là thừa cân và béo phì với 34,1%, cuối cùng là tăng huyết áp và đái tháo đường thì tỉ lệ mắc lần lượt là 7,4% và 5,6%. Không ghi nhận yếu tố nào có liên quan đến béo phì ở người bệnh HIV/AIDS.


Kết luận: Tỉ lệ mắc BKLN cao hơn nhóm dân số chung.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Cách trích dẫn
1.
Nguyễn TBU, Trần N Ái T, Phan THY, Vũ TT. Tỷ lệ bệnh không lây và các yếu tố liên quan trên người bệnh HIV/AIDS đang điều trị tại bệnh viện thành phố Thủ Đức. HNKH [Internet]. 11 Tháng Mười 2023 [cited 17 Tháng Tư 2024];1(1):30-8. Available at: https://khcnbvtd.com/index.php/hnkhbvtd/article/view/189

Tài liệu tham khảo

 1. Hội Tim mạch học quốc gia Việt Nam, Khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị rối loạn Lipid máu, 2015.
 2. WHO, Ước tính của WHO về gánh nặng bệnh không lây nhiễm ở Việt Nam năm 2016, 2016.
 3. Đỗ Đình Xuân, Trần Văn Long, "Rối loạn lipid máu ở nhóm người trên 40 tuổi tại một số tỉnh thuộc đồng bằng bắc bộ"; Tạp chí Y học thực hành, 662, (5), 2009.
 4. Edwards JK, Bygrave H, Van den Bergh R et al., "HIV with non-communicable diseases in primary care in Kibera, Nairobi, Kenya: characteristics and outcomes 2010-2013"; Trans R Soc Trop Med Hyg, 109, (7), 440-6, 2015.
 5. Gowshall M, Taylor-Robinson SD, "The increasing prevalence of non-communicable diseases in low-middle income countries: the view from Malawi". Int J Gen Med, 11, 2018, 255-264.
 6. Hadavandsiri F, Shafaati M, Mohammad-Nejad S et al., "Non-communicable disease comorbidities in HIV patients: diabetes, hypertension, heart disease, and obstructive sleep apnea as a neglected issue". Sci Rep, 13, (1), 12730, 2023.
 7. Haregu TN, Oldenburg B, Sestwe G et al., "Epidemiology of comorbidity of HIV/AIDS and non-communicable diseases in developing countries: a systematic review". J Glob Health Care Syst, 2, (1), 2012, 1-12.
 8. Kansiime S, Mwesigire D, Mugerwa H, "Prevalence of non-communicable diseases among HIV positive patients on antiretroviral therapy at joint clinical research centre, Lubowa, Uganda". PLoS One, 14, (8), e0221022, 2019.
 9. Lozano R, Naghavi M, Foreman K et al., "Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010". Lancet, 380, (9859), 2095-128, 2012.
 10. Western Pacific Regional Office of the World Health Organization, The AsiaPacific perspective: redefining obesity and its treatment. The International Association for the Study of Obesity, The International Obesity TaskForce. Melbourne, 2000.
 11. WHO, Noncommunicable diseases, http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/non-communicable-diseases, 2018.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả