CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA UNG BƯỚU, BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC HUẾ

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Nguyễn Thị Thúy Hằng
Nguyễn Thị Minh Hòa
Nguyễn Thị Hường
Võ Minh Hoàng
Phan Thị Thùy Linh
Vũ Thị Cúc
Đoàn Phước Thuộc

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 430 bệnh nhân ung thư điều trị tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế với mục tiêu nhằm đánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ung thư và tìm hiểu các yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống của đối tượng nghiên cứu. Bộ công cụ EORTC QLQ-C30 của Tổ chức Nghiên cứu và Điều trị Ung thư Châu Âu được sử dụng để đánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ung thư. Kết quả cho thấy điểm trung bình sức khỏe tổng quát của bệnh nhân là 50,8 (ĐLC = 20,1). Trong lĩnh vực chức năng, chức năng nhận thức có điểm trung bình cao nhất là 84,0 (ĐLC=16,9) và chức năng xã hội có điểm trung bình thấp nhất là 48,3 (ĐLC = 24,6). Trong lĩnh vực triệu chứng và khó khăn về tài chính, khó khăn về tài chính có điểm trung bình cao nhất là 57,8 (ĐLC = 26,4) và triệu chứng tiêu chảy có điểm trung bình thấp nhất là 4,4 (ĐLC = 13,4). Điểm trung bình chất lượng cuộc sống chung là 66,2 (ĐLC = 13,9). Nghiên cứu cũng tìm được mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ung thư đang điều trị với nhóm tuổi, giới tính, tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp, trình độ học vấn, bảo hiểm y tế, tình trạng dinh dưỡng, nhóm bệnh, giai đoạn bệnh, thời gian mắc bệnh, di căn và bệnh lý kèm theo (p < 0,05). Cần có các biện pháp hỗ trợ về thể chất và tinh thần nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ung thư đang điều trị tại bệnh viện.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Cách trích dẫn
1.
Nguyễn Thị Thúy H, Nguyễn Thị Minh H, Nguyễn Thị H, Võ Minh H, Phan Thị Thùy L, Vũ Thị C, Đoàn Phước T. CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA UNG BƯỚU, BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC HUẾ. HNKH [Internet]. 11 Tháng Mười 2023 [cited 17 Tháng Tư 2024];1(1):209-16. Available at: https://khcnbvtd.com/index.php/hnkhbvtd/article/view/192

Tài liệu tham khảo

 1. Phạm Nguyên Cường, Nguyễn Thanh Xuân, Trần Đình Hưng và cs. Tỷ lệ ung thư mới mắc tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2; Tạp Chí Y Học Lâm Sàng, 2018; (49): 84-88.
 2. International Agency for Research on Cancer; All Cancers, 2020.
 3. International Agency for Research on Cancer; Viet Nam, 2020.
 4. Nguyễn Mai Anh, Chất lượng cuộc sống của người bệnh ung thư và một số yếu tố ảnh hưởng tại Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân – Bệnh viện Quân y 103 - Năm 2017; Luận văn Thạc sĩ Quản lý bệnh viện; Hà Nội, Trường Đại học Y tế công cộng, 2018.
 5. Trần Văn Hùng, Chất lượng cuộc sống và các yếu tố liên quan của người bệnh ung thư đang được điều trị tại các khoa lâm sàng Bệnh viện Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2019; Luận văn Thạc sĩ Quản lý bệnh viện, Hà Nội: Trường Đại học Y tế công cộng; 2019.
 6. Nguyễn Thành Lam, Hà Mạnh Phương, Trần Doanh Vi và cs, Tình trạng đau và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ung thư điều trị tại Trung tâm Ung bướu Thái Nguyên từ tháng 1 – 6 năm 2019; Tạp chí Thần kinh học, 2019.
 7. Lê Đại Minh, Dương Ngọc Lê Mai, Nguyễn Tiến Đạt và cs, Chất lượng cuộc sống của bệnh nhân được chẩn đoán hoặc nghi ngờ ung thư mới nhập viện và một số yếu tố liên quan; Tạp chí Nghiên cứu Y học, 2020; 126 (2): 187-196.
 8. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Trần Thị Thanh Mai, Mai Thị Yến và cs, Thực trạng chất lượng cuộc sống của người bệnh ung thư đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020, Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, 2020; 3 (5): 191-198.
 9. Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Thị Thắm, Phạm Thu Xanh, Chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ung thư điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh năm 2017, Tạp chí Y học dự phòng, 2017; 27 (10): 52-59.
 10. EORTC Quality of Life Group, The EORTC QLQ-C30 Scoring Manual (3rd Edition); 2001. Brussels: European Organisation for Research and Treatment of Cancer.
 11. Mai Thu Trang, Lê Minh Hiếu, Lê Xuân Hưng và cs, Đánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ung thư giai đoạn III, IV theo bộ công cụ EORTC QLQ-C30 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình; TNU Journal of Science and Technology; 2020; 225 (8): 388-894.
 12. Huỳnh Nguyễn Phương Quang, Nguyễn Thị Hồng Thuận, Huỳnh Nguyễn Phương Thảo, Chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan ở người bệnh ung thư điều trị tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ năm 2020. Tạp chí Y học dự phòng;2021; 31 (9 phụ bản): 153-161.
 13. Kimman ML, Jan S, Peters SAE et al., Health-related quality of life and psychological distress among cancer survivors in Southeast Asia: results from a longitudinal study in eight low- and middle-income countries. BMC Medicine; 2017; 15 (1): 10.
 14. Quang BV, Minh LD, Quyen LTL et al., Quality of life among newly admitted patients to cancer hospital in Vietnam and associated factors. Health Psychol Open; 2020; 7 (2): 2055102920953049.
 15. Sunanda VN, Priyanka M, Architha J et al., Quality of Life Assessment in Cancer Patients of Regional Centre of Hyderabad City. Journal of Applied Pharmaceutical Science; 2018; 8 (1): 165-169.
 16. Freire MEM, Costa SFGd, Lima RAGd et al., Health-related quality of life of patients with cancer in palliative care; Texto & Contexto – Enfermagem, 2018; 27 (2): e5420016.
 17. Phan Xuân Vũ, Nghiên cứu chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng sau phẫu thuật tại Bệnh viện Đà Nẵng; Luận văn Chuyên khoa cấp II, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế; 2021.
 18. Abdollahzadeh F, Sadat Aghahossini S, Rahmani A et al., Quality of life in cancer patients and its related factors. Journal of caring sciences; 2012; 1 (2): 109-114.
 19. Ciążyńska M, Pabianek M, Szczepaniak K et al., Quality of life of cancer patients during coronavirus disease (COVID-19) pandemic. Psycho-oncology; 2020; 29 (9): 1377-1379.
 20. Almutairi N, Alharbi M, Hammoudi BM et al., Depression, Anxiety and Quality of Life among Cancer Patients: A Cross-Sectional Study in Saudi Arabia. J Cancer Sci Ther. 2020; 12 (5).
 21. Nông Văn Dương, Bùi Thị Huyền, Trương Thái Sơn et al., Đánh giá tình trạng đau và chất lượng cuộc sống người bệnh ung thư giai đoạn muộn được chăm sóc giảm nhẹ tại Trung tâm Ung bướu Thái Nguyên; Tạp chí Khoa học Điều dưỡng. 2018; 1 (4): 7-13.