Yếu tố dự báo rối loạn nhịp tim ở bệnh nhân đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Vũ Trí Thanh
Lê Duy Lạc
Phạm Hữu Văn

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn là một phương pháp nhằm cải thiện triệu chứng và giảm nguy cơ đột tử cho bệnh nhân, tuy nhiên rối loạn nhịp tim sau đặt máy là một vấn đề cần được quan tâm để đảm bảo hiệu quả của máy và giúp các chuyên gia đưa ra các quyết định phù hợp.


Mục tiêu: Xác định một số yếu tố dự báo rối loạn nhịp tim sau đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn điều trị blốc nhĩ thất và rối loạn chức năng nút xoang.


Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu ở 312 bệnh nhân được đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn do Blốc nhĩ thất và rối loạn chức năng nút xoang đang được theo dõi tại Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện thành phố Thủ Đức từ tháng 03/2022 đến tháng 09/2022.


Kết quả: Tỷ lệ rối loạn nhịp tim sau đặt máy tạo nhịp là 41%, trong đó có 20,2% rung nhĩ; 10,9% nhịp nhanh nhĩ; 1,3% ngưng xoang; 9,9% ngoại tâm thu thất; 1,3% nhanh thất và 2,2% nhịp nhanh trên thất. Các yếu tố quyết định khả năng rối loạn nhịp tim sau đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn bao gồm chỉ số phân suất tống máu, Kali máu, Clo máu, nồng độ HDL-Cholesterol máu, hút thuốc lá và mode máy tạo nhịp (VVIR/DDDR).


Kết luận: Rối loạn nhịp tim ở bệnh nhân đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn luôn có khả năng xảy ra, các yếu tố liên quan dự báo 57,8% khả năng xảy ra biến cố này.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Cách trích dẫn
1.
Vũ TT, Lê DL, Phạm HV. Yếu tố dự báo rối loạn nhịp tim ở bệnh nhân đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn. HNKH [Internet]. 11 Tháng Mười 2023 [cited 17 Tháng Tư 2024];1(1):9-15. Available at: https://khcnbvtd.com/index.php/hnkhbvtd/article/view/193

Tài liệu tham khảo

 1. Wu Z, Chen X, Ge J et al., The risk factors of new-onset atrial fibrillation after pacemaker implantation. Herz. 2021;46(Suppl 1):61-8.
 2. Alasti M, Machado C, Rangasamy K et al., Pacemaker-mediated arrhythmias. Journal of arrhythmia. 2018;34(5):485-92.
 3. Berruezo A, Mont L, Scalise A et al., Orthodromic pacemaker-mediated tachycardia in a biventricular system without an atrial electrode. Journal of cardiovascular electrophysiology. 2004;15(9):1100-2.
 4. Allan V, Honarbakhsh S, Casas JP et al., Are cardiovascular risk factors also associated with the incidence of atrial fibrillation? A systematic review and field synopsis of 23 factors in 32 population-based cohorts of 20 million participants. Thrombosis and haemostasis. 2017;117(5):837-50.
 5. Kosmala W, Saito M, Kaye G et al., Incremental value of left atrial structural and functional characteristics for prediction of atrial fibrillation in patients receiving cardiac pacing. Circulation Cardiovascular imaging. 2015;8(4).
 6. Costa M, Santos J, Schafranski M, Prevalence of Atrial Fibrillation in Pacemaker Patients. International Journal of Cardiovascular Sciences. 2022;35.
 7. Healey JS, Connolly SJ, Gold MR et al., Subclinical atrial fibrillation and the risk of stroke. The New England Journal of medicine. 2012;366(2):120-9.
 8. Surawicz B, Childers R, Deal BJ et al., AHA/ACCF/HRS recommendations for the standardization and interpretation of the electrocardiogram: part III: intraventricular conduction disturbances: a scientific statement from the American Heart Association Electrocardiography and Arrhythmias Committee, Council on Clinical Cardiology; the American College of Cardiology Foundation; and the Heart Rhythm Society. Endorsed by the International Society for Computerized Electrocardiology. Journal of the American College of Cardiology. 2009;53(11):976-81.
 9. Tayal B, Riahi S, Sogaard P et al., Risk of atrial fibrillation after pacemaker implantation: A nationwide Danish registry-based follow-up study. Journal of electrocardiology. 2020;63:153-8.
 10. Ferreira V, Portugal G, Viveiros Monteiro A et al., New onset atrial fibrillation after dual chamber pacemaker implantation: long term predictors. European Heart Journal. 2020;41(Supple-ment_2).
 11. Lê Tiến Dũng, Nghiên cứu đặc điểm rối loạn nhịp tim ở bệnh nhân có hội chứng suy nút xoang trước và sau cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn, 2014.
 12. Cho MS, Kim J, Kim JH et al., Clinical, Echocardiographic, and Electrocardiographic Predictors of Persistent Atrial Fibrillation after Dual-Chamber Pacemaker Implantation: An Integrated Scoring Model Approach. PloS one. 2016;11(8):e0160422.
 13. Qin D, Heist EK, Atrial fibrillation ablation in congestive heart failure with preserved ejection fraction: Tackling the vicious twins. Journal of cardiovascular electrophysiology. 2020;31(3):689-91.
 14. Healey JS, Toff WD, Lamas GA et al., Cardiovascular outcomes with atrial-based pacing compared with ventricular pacing: meta-analysis of randomized trials, using individual patient data. Circulation. 2006;114(1):11-7.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả