Quay trở lại Chi tiết Bài báo Yếu tố dự báo rối loạn nhịp tim ở bệnh nhân đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn Tải xuống Tải xuống PDF