Quay trở lại Chi tiết Bài báo Kết quả quản lý văn hóa an toàn người bệnh và một số yếu tố ảnh hưởng tại bệnh viện thành phố Thủ Đức Tải xuống Tải xuống PDF