Áp lực học tập và mối liên quan với lo âu ở học sinh trung học phổ thông thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Nguyễn Hoàng Anh Vũ
Vương Nguyễn Toàn Thiện
Phan Thị Hoài Yến
Trần Phan Diệu Anh

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Với sự phát triển hiện nay, chương trình giáo dục và các hoạt động học tập ngày càng chuyên sâu với khối lượng nặng hơn hơn dẫn đến áp lực học tập của học sinh ngày càng cao. Kết quả có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe tâm thần cho học sinh, trong đó có rối loạn lo âu.


Đối tượng - phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang thực hiện từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2023 trên học sinh trung học phổ thông tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Học sinh hoàn thành bộ câu hỏi tự điền. Thang đo ESSA và ZUNG – SAS có tính tin cậy và tính giá trị cao được sử dụng để đánh giá áp lực học tập và lo âu của học sinh.


Kết quả: Trong 421 học sinh tham gia nghiên cứu, tỉ lệ chịu áp lực học tập của học sinh theo 3 mức độ nhẹ, vừa, nặng lần lượt là 35,9%, 30,6%, 33,5% và tỉ lệ lo âu là 35,6%. Áp lực học tập và lo âu có mối liên quan có ý nghĩa thống kê với p < 0,001. Tỉ lệ chịu áp lực học tập mức độ vừa, nặng và lo âu cao ở học sinh trung học phổ thông. Những học sinh chịu áp lực học tập mức độ vừa có tỉ lệ lo âu cao gấp 2 lần so với những học sinh chịu áp lực học tập mức độ nhẹ, những học sinh chịu áp lực học tập mức độ nặng có tỉ lệ lo âu cao gấp 3,79 lần so với những học sinh chịu áp lực học tập mức độ nhẹ.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Cách trích dẫn
1.
Nguyễn HAV, Vương NTT, Phan THY, Trần PDA. Áp lực học tập và mối liên quan với lo âu ở học sinh trung học phổ thông thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. HNKH [Internet]. 11 Tháng Mười 2023 [cited 17 Tháng Tư 2024];1(1):54-6. Available at: https://khcnbvtd.com/index.php/hnkhbvtd/article/view/197

Tài liệu tham khảo

 1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ban hành chương trình giáo dục phổ thông, 2006.
 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT - thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo thông tư số 32/2018/TT-BG-DĐT Ngày 26 tháng 12 năm 2018, 2022.
 3. Ngô Văn Mạnh, Phạm Thị Hương Ly, "Thực trạng lo âu, trầm cảm ở học sinh lớp 12 tại 2 trường trung học phổ thông của thành phố thái bình năm 2020". Tạp chí Y học Việt Nam, Tổng hội Y học Việt Nam, 506, (2), 2021, tr. 126-131.
 4. Nguyễn Thị Hằng Phương, Đinh Xuân Lâm, "Thực trạng mức độ căng thẳng trong học tập của học sinh lớp 12 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng"; Tạp chí Giáo dục, (2), 2019, tr. 121-127.
 5. Nguyễn Thị Vân, "Thực trạng rối loạn lo âu của học sinh trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh qua thang đo mức độ lo âu học đường (STAI)". Tạp chí Giáo dục, (425), 2018, tr.19 - 22.
 6. Thái Thanh Trúc, Trần Phước Đoàn, "Các yếu tố liên quan đến ý nghĩ tự tử ở học sinh trung học phổ thông tại Tây Ninh". Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh, 20, (phụ bản của số 1),2016, tr 163 - 168.
 7. Trần Thị Hương Quỳnh, Trần Quỳnh Anh, Nguyễn Văn Định & cs, "Thực trạng trầm cảm, lo âu ở học sinh một trường trung học phổ thông tại tỉnh Nghệ An năm học 2019-2020 và một số yếu tố liên quan". Tạp chí Y học dự phòng, Hội Y học Dự phòng Việt Nam, 30, (6), 2021, 83-89.
 8. Dunstan DA, Scott N, "Norms for Zung's Self-rating Anxiety Scale". BMC Psychiatry, 20, (1), 2020, 90.
 9. Karki A, Thapa B, Pradhan PMS et al., "Depression, anxiety and stress among high school students: A cross-sectional study in an urban municipality of Kathmandu, Nepal". PLOS Glob Public Health, 2, (5), e0000516, 2022.
 10. Kristensen SM, Larsen TMB, Urke HB et al., "Academic Stress, Academic Self-efficacy, and Psychological Distress: A Moderated Mediation of Within-person Effects". J Youth Adolesc, 52, (7), 2023, 1512-1529.
 11. Truc TT, Loan KX, Nguyen ND et al., "Validation of the Educational Stress Scale for Adolescents (ESSA) in Vietnam". Asia Pac J Public Health, 27, (2), Np2112-21, 2015.
 12. WHO, Mental disorders, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental disorders#:~:text=Anxiety%20disorders%20are%20 characterised%20by,or%20significant%20im-pairment%20in%20functioning., accessed on 16 January 2023.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả