Tỷ lệ bú sữa mẹ hoàn toàn trong 24 giờ sau sinh và một số yếu tố liên quan tại khoa Sản, bệnh viện thành phố Thủ Đức

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Nguyễn Thị Ngọc Bích
Đinh Văn Quỳnh
Vũ Thị Kim Chi

Tóm tắt

Bú mẹ sớm (BMS) và bú mẹ hoàn toàn (BMHT) trong vòng 24 giờ đầu sau sinh có tầm quan trọng đối với sức khỏe của trẻ sơ sinh và bà mẹ. Để cung cấp thêm thông tin khoa học, nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu xác định tỷ lệ bú sữa mẹ hoàn toàn trong 24 giờ sau sinh và một số yếu tố liên quan tại khoa Sản, Bệnh viện thành phố Thủ Đức, năm 2022. Thiết kế nghiên cứu cắt ngang mô tả, thực hiện khảo sát 401 sản phụ qua quan sát, ghi nhận lên bảng kiểm kết hợp với phỏng vấn trực theo biểu mẫu xây dựng sẵn. Kết quả tỷ lệ BMS sau sinh là 91,5% (95% CI: 88,8% - 94,3%), tỷ lệ BMHT trong 24 giờ đầu sau sinh là 35,7% (95% CI: 31,0% - 40,4%). Khả năng cho con BMHT cao hơn ở nhóm có tham gia lớp tập huấn tiền sản, sinh ngả âm đạo, sinh đủ tháng, nhận được sự giúp đỡ từ gia đình trong việc cho con bú mẹ, cho con bú đúng cách và không có vấn đề về vú. Nhìn chung, tỷ lệ BMHT trong 24 giờ đầu sau sinh là thấp, tăng cường các lớp học tiền sản, tổ chức đơn nguyên về sữa mẹ và hỗ trợ cho con bú mẹ sau sinh là cần thiết nhằm tăng tỷ lệ BMHT sau sinh.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Cách trích dẫn
1.
Nguyễn TNB, Đinh VQ, Vũ TKC. Tỷ lệ bú sữa mẹ hoàn toàn trong 24 giờ sau sinh và một số yếu tố liên quan tại khoa Sản, bệnh viện thành phố Thủ Đức. HNKH [Internet]. 11 Tháng Mười 2023 [cited 17 Tháng Tư 2024];1(1):75-81. Available at: https://khcnbvtd.com/index.php/hnkhbvtd/article/view/199

Tài liệu tham khảo

 1. UNICEF and WHO, Capture the moment: early initiation of breastfeeding: the best start for every newborn. 2021, New York: United Nations Children's Fund.
 2. Ghanbarnejad, A., S. Abedini, and L. Taqipoor, Exclusive breastfeeding and its related factors among infants in Bandar Abbas city, Iran. Journal of Babol University of Medical Sciences, 2014. 16(1): p. 85-91.
 3. Kang NM et al., Breastfeeding Initiation and Continuation by Employment Status among Korean Women. J Korean Acad Nurs, 2015. 45(2):p. 306-13.
 4. Edmond KM et al., Delayed breastfeeding initiation increases risk of neonatal mortality. Pediatrics, 2006. 117(3): p. e380-6.
 5. Smith ER et al., Delayed breastfeeding initiation and infant survival: A systematic review and meta-analysis. PLoS One, 2017. 12(7): p. e0180722.
 6. Tổng cục Thống kê Việt Nam and UNICEF, Điều tra các mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ nữ Việt Nam 2020-2021, B.c.k.q.đ. tra, Editor. 2021, Tổng cục Thống kê, Hà Nội, Việt Nam.
 7. Tornese G et al., Does the LATCH score assessed in the first 24 hours after delivery predict non-exclusive breastfeeding at hospital discharge? Breastfeeding Medicine, 2012. 7(6): p. 423-430.
 8. García‐de‐León‐González R et al., Becoming baby‐friendly in Spain: a quality‐improvement process. J Acta Paediatrica, 2011. 100(3): p. 445-450.
 9. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ cho con bú sữa mẹ hoàn toàn trong thời gian nằm viện tại Bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc, in Chuyên ngành Sản phụ khoa; 2019, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
 10. Nguyễn Thị Sơn, Trần Anh Vũ, Một số yếu tố liên quan đến thực hành cho trẻ bú sớm của bà mẹ tại khoa sản, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên năm 2018; Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên, 2019. 194(1): p. 121-125.
 11. Mirahmadizadeh A et al., Evaluation of breast- feeding patterns in the first 24 h of life and associated factors in south of Iran: A cross-sectional study. Clinical Epidemiology and Global Health, 2019. 8(1): p. 33-37.
 12. Hoàng Thị Nam Giang, Đỗ Thị Thúy Duy, Nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong thời gian nằm viện sau sinh và các yếu tố liên quan; Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 2022: p. 78-82.
 13. Walker M, Formula supplementation of breastfed infants: helpful or hazardous? ICAN: Infant, Child, & Adolescent Nutrition, 2015. 7(4): p.198-207.
 14. Kuyper, E., B. Vitta, K. Dewey, Tác động của mổ đẻ tới tình trạng nuôi con bằng sữa mẹ và các chiến lược hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ. Mổ đẻ và nuôi con bằng sữa mẹ, in Cập nhật chuyên đề A&T. 2014, Alive và thrive Việt Nam, Bộ Y tế,. p. 1-11.