Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị ở bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nhiễm khuẩn

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Lê Thị Minh Hiền
Đỗ Thái Phượng
Trần Ngọc Anh
Nghiêm Chí Cương

Tóm tắt

Mục tiêu: 1. Mô tả các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nhiễm khuẩn; 2. Đánh giá kết quả điều trị ở bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nhiễm khuẩn. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu được thực hiện trên 33 bệnh nhân có đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có nhiễm khuẩn đến khám và điều trị tại Bệnh viện A Thái Nguyên từ 01/04/2023 đến 09/2023. Sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang. Chỉ tiêu nghiên cứu: triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị.


Kết quả: Các triệu chứng cơ năng thường gặp: khó thở (60,6%), khạc đờm mủ (84,8%), sốt (60,6%), ho khan (72,7%), đau ngực (54,5%). Các triệu chứng thực thể gặp: co kéo cơ hô hấp (24,2%), ran rít, ran ngáy (51,5%), ran nổ, ran ẩm (75,8%). Các hình ảnh tổn thương gặp phổ biến: giãn phế nang, tổn thương kẽ và tăng đậm các nhánh phế huyết quản trường phổi hai bên.


Kết luận: Các triệu chứng thường gặp: khó thở, khạc đờm mủ, sốt, ho khan, đau ngực, co kéo cơ hô hấp, ran rít, ran ngáy, ran nổ, ran ẩm. Các tổn thương gặp phổ biến: giãn phế nang, tổn thương kẽ và tăng đậm các nhánh phế huyết quản trường phổi hai bên, Rối loạn thông khí hỗn hợp là phổ biến nhất, có 6 bệnh nhân cấy đờm dương tính, có 13 bệnh nhân tăng số lượng bạch cầu, 19 bệnh nhân tăng nồng độ CRP, 16 bệnh nhân tăng PCT, 30 bệnh nhân ổn định ra viện.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Cách trích dẫn
1.
Lê TMH, Đỗ TP, Trần NA, Nghiêm CC. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị ở bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nhiễm khuẩn. HNKH [Internet]. 11 Tháng Mười 2023 [cited 17 Tháng Tư 2024];1(1):82-9. Available at: https://khcnbvtd.com/index.php/hnkhbvtd/article/view/200

Tài liệu tham khảo

 1. Schmidt SAJ, Johansen MB, Olsen M et al., The impact of exacerbation frequency on mortality following acute exacerbations of COPD: A registry - based cohort study. BMJ Open. Published online 2014. doi:10,1136/bmjopen - 2014 – 006720.
 2. GOLD. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Executive Summary: Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. 2018 report: http://www.gold.copd.org.
 3. Bộ Y tế, Quyết định về việc ban hành tài liệu chuyên môn” Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính”. Số: 2767/QĐ-BYT, ngày 04/7/2023.
 4. Smith MC, Wrobel JP, Epidemiology and clinical impact of major comorbidities in patients with COPD. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis; 2014, 9: 871-888
 5. Li Y, Xie L, Xin S, Li K, Values of procalcitonin and C-reactive proteins in the diagnosis and treatment of chronic obstructive pulmonary disease having concomitant bacterial infection. Pak J Med Sci. 2017; 33(3): 566-569. doi: 10.12669/pjms.333.12554.
 6. Dhamane AD, Moretz C, Zhou Y et al., COPD exacerbation frequency and its association with health care resource utilization and costs. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis; 2015, 10: 2609-2618.
 7. Lee CH, Lee J, Park YS et al., Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) assessment test scores corresponding to modified Medical Research Council grades among COPD patients. Korean J Intern Med; 2015, 30(5): 629-637.
 8. Shetty R, Seddighzadeh A, Piazza G et al., Chronic obstructive pulmonary disease and deep vein thrombosis: a prevalent combination. J Thromb Thrombolysis; 2008, 26(1): 35-40.
 9. Hoàng Bùi Hải, Nguyễn Đạt Anh, X quang phổi thường quy trong chẩn đoán tắc động mạch phổi cấp. TCNCYH; 2015, 98(6): 1-8. L.T.M. Hien et al. / Vietnam Journal of Community Medicine, Vol. 64, Special Issue 9 (2023) 82-89
 10. Zhou W, Tan J, The expression and the clinical significance of eosinophils, PCT1and CRP in patients with acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease complicated with pulmonary infection. Am J Transl Res. 2021;13(4):3451-3458.
 11. Nguyễn Trung Kiên, Đánh giá đặc điểm vi khuẩn gây nhiễm khuẩn phổi ở bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại Khoa Hồi sức tích cực, Luận văn thạc sĩ y học 2012, Trường Đại học Y Hà Nội.