Khảo sát tính kháng kháng sinh của Escherichia Coli và Klebsiella Pneumoniae gây nhiễm trùng tiết niệu tại bệnh viện C Đà Nẵng

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Nguyễn Thị Đoan Trinh
Trương Thị Thu Sương

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ E.coli và K.pneumoniae gây nhiễm trùng tiết niệu và tính kháng kháng sinh của vi khuẩn tại Bệnh viện C Đà Nẵng.


Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang trên 299 chủng vi khuẩn phân lập được từ mẫu bệnh phẩm nước tiểu được chẩn đoán nhiễm trùng tiết niệu tại Bệnh viện C Đà Nẵng từ 01/2022 đến 31/12/2022. Các chủng vi khuẩn được xác định bằng nuôi cấy định danh và làm kháng sinh đồ bằng phương pháp Kirby Bauer.


Kết quả: Trong 299 chủng vi khuẩn được phân lập từ các bệnh nhân nhiễm trùng tiết niệu có 57,2% E.coli và 17,7% K.pneumoniae. Trong đó, tỷ lệ E. coli sinh ESBL là 51,5% và K. pneu- moniae sinh ESBL là 58,5%. E.coli có tỷ lệ đề kháng cao trên 80% với Ampicillin và trên 50% với Cefuroxime axetil, Trimethoprim/ Sulfamethoxazole, Ofloxacin, Levofloxacin, Ciprofloxa- cin, Ceftazidime, Tetracycline, Ceftriaxone, Cefotaxime. E.coli còn nhạy cảm cao trên 90% với các kháng sinh kết hợp và nhóm Carbapenem. E.coli đa kháng chiếm 44,4%. K.pneumoniae đề kháng hoàn toàn với Ceftazidime và đề kháng cao trên 80% với Amoxicillin/ Clavulanic acid, Levofloxacin, Ciprofloxacin, Ofloxacin, đề kháng trên 50% với hầu hết các loại kháng sinh. K.pneumoniae còn nhạy cảm trên 90% với Cloramphenicol. K.pneumoniae đa kháng chiếm 58,5%.


Kết luận: Tỷ lệ E.coli, K. pneumoniae phân lập được trong nhiễm trùng tiết niệu là 57,2% và 17,7%. Các vi khuẩn phân lập được đã đề kháng với nhiều kháng sinh thường dùng với các mức độ khác nhau. Xuất hiện với tỷ lệ khá cao nhiều chủng E.coli, K. pneumoniae sinh ESBL (51,5% và 58,5%) và đa kháng kháng sinh (44,4% và 58,5%).

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Cách trích dẫn
1.
Nguyễn T Đoan T, Trương TTS. Khảo sát tính kháng kháng sinh của Escherichia Coli và Klebsiella Pneumoniae gây nhiễm trùng tiết niệu tại bệnh viện C Đà Nẵng. HNKH [Internet]. 11 Tháng Mười 2023 [cited 17 Tháng Tư 2024];1(1):90-7. Available at: https://khcnbvtd.com/index.php/hnkhbvtd/article/view/201

Tài liệu tham khảo

 1. Quế Anh Trâm, Lê Nguyễn Minh Hoa, Trần Anh Đào, “Nghiên cứu sự kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn gây nhiễm khuẩn đường tiết niệu phân lập được tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An”, Tạp chí Y học lâm sàng, 71, 2021.
 2. Phạm Thị Lành, Nguyễn Như Hồ, Nguyễn Ngọc Khôi, “Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai”, Tạp chí Y học Việt Nam, 523(2), 2023.
 3. Trần Quốc Huy, Trần Thị Mộng Lành, Lý Ngọc Trâm & cs, “Tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu và kháng kháng sinh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang năm 2021, Tạp Chí Y học Việt Nam, 523(1), 2023.
 4. Ngô Đức Kỷ, “Khảo sát tỷ lệ kháng kháng sinh của vi khuẩn Escherichia coli gây nhiễm khuẩn tiết niệu ở bệnh nhân đái tháo đường”, Tạp Chí Y học Việt Nam, 510(2), 2022.
 5. Trần Phú Vinh, Dương Xuân Chữ, Nguyễn Thị Diệu Hiền & cs, “Nghiên cứu tình hình đa kháng kháng sinh của Klebsiella pneumoniae sinh ESBL, Carbapenemase trên bệnh phẩm phân lập được tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ”, Tạp chí Y học Việt Nam, 516(1), 2022.
 6. Magiorakos AP, Srinivasan A et al., “Multidrug-resistant, extensively drug-resistant and pandrug-resistant bacteria: an international expert proposal for interim standard definitions for acquired resistance”, Clinical microbiology and infectious diseases, 18(3), 2012, 268-81.
 7. Lê Công Trứ, Đỗ Hoàng Long, Trần Đỗ Hùng, “Tình hình đề kháng kháng sinh của Klebsiella pneumoniae tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ”, Tạp chí Y học Việt Nam, 518(2), 2022.
 8. Vũ Bảo Trang, Nguyễn Minh Thành, Lê Bảo Huy et al., “Tình hình đề kháng và sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn do Escherichia coli và Klebsiella pneumoniae tại Bệnh viện Thống Nhất”, Tạp chí Y học Việt Nam, 522(1), 2023.
 9. Nguyễn Thị Nhung, Lưu Thị Bình, “Đặc điểm bệnh nhân nhiễm khuẩn tiết niệu phức tạp điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên”, Tạp chí Y học Việt Nam, 508(2), 2022.
 10. Lê Thùy Dương, Sự đề kháng kháng sinh của các chủng trực khuẩn Gram âm gây bệnh thường gặp tại Bệnh viện Quân Y 175 từ 11/2017 đến 6/2018, Luận văn thạc sĩ y học, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, 2018.
 11. Lương Thị Phượng, Tống Ngọc Huy, Nguyễn Ngọc Huy & cs, “Kháng kháng sinh ở trẻ nhiễm khuẩn tiết niệu có bất thường đường tiểu tại Bệnh viện Nhi Trung ương”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 151(3), 2022.
 12. Nguyễn Chí Nguyễn, Trần Đỗ Hùng, Phạm Thị Ngọc Nga & cs, “Tình hình đề kháng kháng sinh của Klebsiella pneumoniae được phân lập từ các mẫu bệnh phẩm tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 2021-2022”, Tạp chí Y học Việt Nam, 517(2), 2022.