Tỷ lệ thiếu máu và đặc điểm chỉ số huyết học trên người bệnh lao phổi tại bệnh viện Phổi Đà Nẵng

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ thiếu máu trên người bệnh lao phổi tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Khảo sát đặc điểm thiếu máu trên người bệnh lao phổi tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.


Đối tượng và phương pháp: Sử dụng thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang để khảo sát tình trạng thiếu máu trên người bệnh lao phổi tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.


Kết quả: Tỉ lệ người bệnh lao phổi có thiếu máu là 44,5% (73/164), trong đó thiếu máu nhẹ chiếm 63%, thiếu máu trung bình 35,6% và thiếu máu nặng 1,4%. Trong nhóm người bệnh lao phổi có thiếu máu, tỉ lệ thiếu máu hồng cầu có kích thước bình thường chiếm 75,3%, thiếu máu hồng cầu nhỏ chiếm 20,5% và thiếu máu hồng cầu to chiếm 4,1%. Trong nhóm người bệnh lao phổi có thiếu máu, tỉ lệ thiếu máu đẳng sắc chiếm 76,7% và thiếu máu nhược sắc chiếm 23,3%.


Kết luận: Trên người bệnh lao phổi có tình trạng thiếu máu và hồng cầu có kích thước bình thường và đẳng sắc.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Cách trích dẫn
1.
Nguyễn TQN, Nguyễn TMN. Tỷ lệ thiếu máu và đặc điểm chỉ số huyết học trên người bệnh lao phổi tại bệnh viện Phổi Đà Nẵng. HNKH [Internet]. 11 Tháng Mười 2023 [cited 17 Tháng Tư 2024];1(1):98-106. Available at: https://khcnbvtd.com/index.php/hnkhbvtd/article/view/202

Tài liệu tham khảo

 1. World Health Organization, Global tuberculosis report 2022, <https://www.who.int/publications/i/item/9789240061729.> accesed April 24,2023.
 2. Shah AR et al., “Evaluation of hematological parameters in pulmonary tuberculosis patients”, J Family Med Prim Care, 11, 2022, 4424-8.
 3. Barzegari S et al., “Prevalence of anemia among patients with tuberculosis: A systematic review and meta - analysis”, Indian J Tuberc, 66, 2019, 299-307.
 4. Võ Trọng Thành, Nguyễn Thị Hà Thanh, Nguyễn Thanh Hà và cộng sự, “Bước đầu nghiên cứu đặc điểm tế bào máu ngoại vi và tủy xương của người bệnh lao phổi tại Bệnh viện Phổi Trung ương”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 59.12, 2017.
 5. Nagu TJ, Spiegelman D et al., “Anemia at the Initiation of Tuberculosis Therapy Is Associated with Delayed Sputum Conversion among Pulmonary Tuberculosis Patients in Dar - es - Salaam, Tanzania”, Plos One 9(3), 2014.
 6. Võ Trọng Thành, Nghiên cứu sự thay đổi một số chỉ số huyết học ở bệnh nhân lao, được điều trị tại Bệnh viện Phổi Trung ương, Luận án tiến sĩ, Trường đại học Y Hà Nội, 2021.
 7. Tạ Bá Thắng và cộng sự, “So sánh đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của người bệnh lao phổi mới AFB dương tính và âm tính tại Bệnh viện Quân y 103”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 2021.
 8. Trần Ngọc Dung et al., “Tỷ lệ mắc và đặc điểm dịch tễ lao mới tại tỉnh Đồng Tháp năm 2020”, Tạp chí Y học Việt Nam, 524(1B), 2023.
 9. Trần Thị Lý và cộng sự, “Phân tích một số yếu tố liên quan đến tình trạng dinh dưỡng của người bệnh lao phổi tại khoa Lao hô hấp, Bệnh viện Phổi Trung ương năm 2019”, Tạp chí Y học Việt Nam, 526(1A), 2023.
 10. Guo, Xin, et al., “Nutrition and clinical manifestations of pulmonary tuberculosis: a cross-sectional study in Shandong province, China”, Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition 31(1), 2022, 41-48.
 11. Ko, Yousang et al., “Changes in nutritional status in pulmonary tuberculosis: longitudinal changes in BMI according to acid-fast bacilli smear positivity”, Journal of Clinical Medicine 4082, 2020.
 12. Kahase D, Solomon A, Alemayehu M, “Evaluation of Peripheral Blood Parameters of Pulmonary Tuberculosis Patients at St. Paul’s Hospital Millennium Medical College, Addis Ababa, Ethiopia: Comparative Study”, J Blood Med, 11, 115-121, 2020.
 13. Bimerew LG, Demie T, Eskinder K et al., “Reference intervals for hematology test parameters from apparently healthy individuals in southwest Ethiopia.” SAGE Open Med, 6, 2050312118807626.
 14. Feven Abay, Aregawi Yalew et al., “Hematological Abnormalities of Pulmonary Tuberculosis Patients with and without HIV at the University of Gondar Hospital, Northwest Ethiopia: A Comparative Cross-Sectional Study”, Tuberculosis Research and Treathiếu máuent, 2018.
 15. Mukherjee A et al., “Prevalence, characteristi cộng sự, and predictors of tuberculosis associated anemia”, J Family Med Prim Care, 8, 2445-9, 2019.
 16. Baluku, Joseph Baruch et al., “Prevalence of anaemia and associated factors among people with pulmonary tuberculosis in Uganda”, Epidemiology & Infection, 150, 2022.
 17. Chhabra S, Kashyap A, Bhagat M et al., “Anemia and Nutritional Status in Tuberculosis Patients”, Int J Appl Basic Med Res, 11(4), 2021, 226-230.
 18. Feleke BE, Feleke TE, Biadglegne F., “Nutritional status of tuberculosis patients, a comparative cross-sectional study”, BMC Pulm Med, 182(19), 2019.