Quay trở lại Chi tiết Bài báo Tỷ lệ thiếu máu và đặc điểm chỉ số huyết học trên người bệnh lao phổi tại bệnh viện Phổi Đà Nẵng Tải xuống Tải xuống PDF