Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu giá trị và độ an toàn của siêu âm nội soi và chọc hút tế bào bằng kim nhỏ trong chẩn đoán ung thư tụy Tải xuống Tải xuống PDF