Mối liên quan giữa nồng độ C-Reactive protein huyết tương với đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở đợt cấp bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nhiễm khuẩn

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Ngô Vũ Thùy Trang
Lê Thị Minh Hiền
Đỗ Thái Phượng
Nguyễn Anh Thư
Nguyễn Thu Trang

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát mối liên quan giữa nồng độ C-reactive Protein huyết tương với đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở đợt cấp bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nhiễm khuẩn tại Bệnh viện A Thái Nguyên.


Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 33 người bệnh được chẩn đoán đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nhiễm khuẩn (nhóm bệnh), 34 người bệnh được chẩn đoán đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính không nhiễm khuẩn (nhóm chứng) điều trị tại Bệnh viện A Thái Nguyên.


Kết quả: Nồng độ CRP ở nhóm bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng có giá trị trung vị cao hơn so với giá trị trung vị khi không xuất hiện các triệu chứng lâm sàng (ho, khó thở, đau ngực, sốt) với p < 0,05. Có sự tương quan giữa nồng độ CRP với số lượng bạch cầu trên bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính không nhiễm khuẩn với r = 0,403, p = 0,02.


Kết luận: Nồng độ CRP có mối liên quan đến các triệu chứng lâm sàng ho, khó thở, đau ngực, sốt với ý nghĩa thống kê p<0,05 và với số lượng bạch cầu có p = 0,02. CRP trung vị ở nhóm cấy đờm dương tính cao hơn nhóm cấy đờm âm tính với p < 0,05.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Cách trích dẫn
1.
Ngô VTT, Lê TMH, Đỗ TP, Nguyễn AT, Nguyễn TT. Mối liên quan giữa nồng độ C-Reactive protein huyết tương với đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở đợt cấp bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nhiễm khuẩn. HNKH [Internet]. 11 Tháng Mười 2023 [cited 17 Tháng Tư 2024];1(1):132-8. Available at: https://khcnbvtd.com/index.php/hnkhbvtd/article/view/205

Tài liệu tham khảo

  1. Schmidt SAJ, Johansen MB, Olsen M et al., The impact of exacerbation frequency on mortality following acute exacerbations of COPD: A registry - based cohort study; BMJ Open. Published online 2014. doi:10,1136/bmjopen - 2014 – 006720.
  2. Bộ Y tế; Quyết định về việc ban hành tài liệu chuyên môn” Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính” Số: 2767/QĐ-BYT, ngày 04/7/2023.
  3. Schellack N, Schellack G, Omoding R, Chronic obstructive pulmonary disease: An update; SA Pharm J. 2015;82 (6):24 - 29
  4. Jason J.Ashworth, Nicolla R.Sproston, ”Role of C-Reactive Protein at Sites of Inflammation and Infection”; Published online 2018 Apr 13. doi:10.3389/fimmu.2018.00754
  5. Anna LJ, Maria H, Kathrin G et al., Novel protein biomarkers for pneumonia and acute exacerbations in COPD: a pilot study. Front Med (Lausanne). 2023; 10: 1180746.Published online 2023 Jun 5. doi: 10.3389/fmed.2023.1180746.
  6. GOLD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Executive Summary: Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease; 2018 report: http://www.gold.copd.org.
  7. Li Y, Xie L, Xin S, Li K, Values of procalcitonin and C-reactive proteins in the diagnosis and treatment of chronic obstructive pulmonary disease having concomitant bacterial infection. Pak J Med Sci. 2017;33(3):566-569. doi: 10.12669/pjms.333.12554.
  8. Lại Thị Tố Uyên, Trần Huy Thịnh, “Nồng độ Procalcitonin và C-reactive protein huyết tương ở đợt cấp bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nhiễm khuẩn”; Tạp chí Nghiên cứu Y học,160 (12V1) – 2022.
  9. Zhou W, Tan J, The expression and the clinical significance of eosinophils, PCT and CRP in patients with acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease complicated with pulmonary infection; Am J Transl Res, 2021;13(4):3451-3458.