Quay trở lại Chi tiết Bài báo Vai trò của siêu âm đánh dấu mô cơ tim trong đánh giá sớm bất thường chức năng nhĩ trái ở bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 Tải xuống Tải xuống PDF