Đánh giá hiệu quả hoạt động công tác xã hội trong việc hỗ trợ người bệnh tại bệnh viện thành phố Thủ Đức

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Nguyễn Thị Mỹ Châu
Ngô Thị Ngọc Ánh

Tóm tắt

Mục tiêu: Tỷ lệ NB tiếp cận được với các hoạt động CTXH đang được triển khai, tỷ lệ NB hài lòng với các hoạt động CTXH và các yếu tố liên quan tại Bệnh viện thành phố Thủ Đức. Nhu cầu của NB và một số đề xuất của NVYT liên quan đến các hoạt động CTXH đang triển khai tại bệnh viện.


Đối tượng và phương pháp: Cắt ngang mô tả, thực hiện nghiên cứu trên 132 NB đang điều trị tại khoa Ung Bướu và khoa Nội thận – thận nhân tạo (Khoa Thận), phỏng vấn sâu 2 điều dưỡng trưởng của 2 khoa Ung Bướu và khoa Thận.


Kết quả: 77,3% NB hài lòng với các hoạt động CTXH tại bệnh viện. Một số yếu tố liên quan đến mức độ hài lòng của NB với các hoạt động CTXH là: Khoa điều trị, Dân tộc, Thu nhập bình quân/đầu người của gia đình NB; Thời gian người bệnh bắt đầu điều trị tại bệnh viện tới nay; Chi phí điều trị trung bình sau khi trừ bảo hiểm y tế (BHYT) hàng tháng và NB phải vay mượn tiền để điều trị (p < 0,05).


Kết luận: Tỷ lệ NB hài lòng với các hoạt động CTXH là 77,3%. Một số kiến nghị của NVYT bao gồm: phát triển, mở rộng thêm các hoạt động CTXH về tư vấn hỗ trợ tâm lý, nâng đỡ tinh thần cho NB đa dạng về nội dung và hình thức tổ chức; đồng hành với khoa trong công tác hướng dẫn NB các thủ tục hành chính, cung cấp các thông tin chăm sóc sức khỏe cơ bản, đón tiếp, hướng dẫn NB các thông tin liên quan tới BHYT.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Cách trích dẫn
1.
Nguyễn TMC, Ngô TN Ánh. Đánh giá hiệu quả hoạt động công tác xã hội trong việc hỗ trợ người bệnh tại bệnh viện thành phố Thủ Đức. HNKH [Internet]. 11 Tháng Mười 2023 [cited 17 Tháng Tư 2024];1(1):154-66. Available at: https://khcnbvtd.com/index.php/hnkhbvtd/article/view/208

Tài liệu tham khảo

 1. Bộ Y tế, Thông tư số 43/2015/TT-BYT ngày 26/11/2015 Quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ CTXH của Bệnh viện, 2015.
 2. Lê Minh Hiển, Thực trạng hoạt động giúp đỡ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện Chợ Rẫy giai đoạn 2009 – 2013, Đại học Y tế Công cộng Hà Nội, 2014.
 3. Bùi Tuấn Khoa và các cộng sự, Đánh giá mức độ hài lòng của người bệnh điều trị nội trú về hoạt động công tác xã hội tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2019.
 4. Bùi Thị Xuân Mai, Giáo trình nhập môn CTXH, NXB Lao động xã hội, Hà Nội, 2012.
 5. Nguyễn Thị Minh, Mô hình công tác xã hội trong bệnh viện từ thực tiễn tại Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Luận văn thạc sĩ Công tác xã hội, Học viện Khoa học xã hội, Hà Nội, 2015.
 6. Trần Thị Vân Ngọc, Thực trạng nhu cầu và hoạt động công tác xã hội tại Bệnh viện Nhi Trung ương, năm 2015.
 7. Bùi Thị Tú Quyên và cộng sự, Sự hài lòng của bệnh nhân ngoại trú với dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Việt Nam, 2015.
 8. Lưu Thị Thắm, Nhu cầu và khả năng cung cấp dịch vụ công tác xã hội đối với người bệnh tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức năm 2018, Trường ĐH Y tế công cộng, 2018.
 9. SDRC, Công tác xã hội là gì?, tại trang web http://congtacxahoi.net/cong-tac-xa-hoi-la-gi/, 2017.
 10. Trần Ngọc Yến, Nhu cầu hỗ trợ công tác xã hội của người bệnh điều trị nội trú và một số yếu tố liên quan tại khoa tim mạch, đái tháo đường bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang năm 2018, 2018.
 11. Gibelman M, What Social Workers Do (2nd ed.). Washington, DC. NASW Press, 2005.