Đánh giá sự hài lòng người bệnh về chất lượng dịch vụ cung cấp suất ăn tại bệnh viện thành phố Thủ Đức năm 2022

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Nguyễn Thị Cẩm Nhung
Huỳnh Mỹ Thư
Trần Thị Bích Bo

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá sự hài lòng người bệnh về chất lượng dịch vụ cung cấp suất ăn tại Bệnh viện thành phố Thủ Đức.


Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu được tiến hành tại Bệnh viện thành phố Thủ Đức từ tháng tháng 7/2022 - 05/2023. Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, cắt ngang mô tả, có kết hợp định tính. Bộ câu hỏi nghiên cứu đã sử dụng bộ thang đo chất lượng dịch vụ Servperf với 24 biến quan sát. Tiến hành phỏng vấn 248 đối tượng là người bệnh sử dụng dịch vụ cung cấp suất ăn nội trú tại bệnh viện. Nghiên cứu định tính được tiến hành sau nghiên cứu định lượng để tìm hiểu những vấn đề người bệnh cảm nhận thấp và không hài lòng về chất lượng cung cấp suất ăn dinh dưỡng tại Bệnh viện.


Kết quả: Chất lượng dịch vụ cung cấp suất ăn tại Bệnh viện thành phố Thủ Đức được người bệnh đánh giá qua cảm nhận ở năm thành phần của thang đo Servperf với tỉ lệ hài lòng của người bệnh về các nhân tố lần lượt từ cao đến thấp: nhân tố đảm bảo (3,56 điểm), nhân tố hữu hình (3,55 điểm), nhân tố đồng cảm (3,18 điểm), nhân tố tin cậy (3,13 điểm) và nhân tố đáp ứng (2,32 điểm). Mức hài lòng chung về dịch vụ cung cấp suất ăn tại bệnh viện là 3,20 điểm với tỷ lệ 18,5%.


Kết luận: Dưới góc nhìn của người bệnh, chất lượng dịch vụ cung cấp suất ăn cho người bệnh nội trú của bệnh viện chưa đáp ứng được yêu cầu của người bệnh.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Cách trích dẫn
1.
Nguyễn TCN, Huỳnh MT, Trần TBB. Đánh giá sự hài lòng người bệnh về chất lượng dịch vụ cung cấp suất ăn tại bệnh viện thành phố Thủ Đức năm 2022. HNKH [Internet]. 12 Tháng Mười 2023 [cited 17 Tháng Tư 2024];1(1):167-74. Available at: https://khcnbvtd.com/index.php/hnkhbvtd/article/view/211

Tài liệu tham khảo

  1. Bộ Y tế, Thông tư 18/2020/TT-BYT ngày 12 tháng 11 năm 2020 Quy định về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện.
  2. Cronin Jr, J. J., & Taylor, S. A. SERVPERF versus SERVQUAL: reconciling performance-based and perceptions-minus-expectations measurement of service quality. Journal of marketing, 58(1), 1994, 125-131.
  3. Dương Thị Thúy Đông, Hài lòng của khách hàng về suất ăn dinh dưỡng và các yếu tố liên quan đến suất ăn dinh dưỡng – tiết chế tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ (Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở - Bệnh viện phụ sản thành phố Cần Thơ), 2017.
  4. Nguyễn Thành Luân và cộng sự, Khảo sát người bệnh nội trú về dịch vụ cung cấp suất ăn của khoa Dinh dưỡng tại một bệnh viện trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Y Học TP. Hồ Chí Minh, Tập 22, Số 1, 2017, p.p 44-49.
  5. Nguyễn Thị Hà Thu, Nguyễn Đình Phú, Trần Thị Phương Hoa & cs, Sự hài lòng của bệnh nhân nội trú về việc sử dụng suất ăn bệnh lý và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2017, Tạp chí Y Dược lâm sàng 108, tập 13, số 1/2018, p.p 157-164.
  6. Nguyễn Thị Phương Thảo, Bùi Thị Lan, Nguyễn Thị Kim Liên & cs, Khảo sát sự hài lòng của người bệnh nội trú về tình hình cung cấp suất ăn của Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2018, Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, 3(5), 2020, 157-164.
  7. Hoàng Thị Quý, Hoạt động dinh dưỡng tiết chế cho người bệnh nội trú và sự hài lòng của người bệnh về dịch vụ dinh dưỡng tiết chế tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 (Luận văn Thạc sĩ Quản lý bệnh viện, Trường ĐH Y tế Công cộng Hà Nội), 2019.
  8. Abdelhafez, A. M., Al Qurashi, L., Al Ziyadi, R. et al., Analysis of factors affecting the satisfaction levels of patients toward food services at general hospitals in Makkah, Saudi Arabia; American journal of medicine and medical sciences, 2(6), 2012, 31- 50.
  9. Bộ Y tế, Quyết định số 2879/QĐ-BYT ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Bộ Y tế hướng dẫn chế độ ăn bệnh viện.
  10. World Health Organization, The World Health Report 2000: health systems: improving perpormance; Geneva, 2000.