Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả hồi phục răng vĩnh viễn trước trên bằng dán sứ Emax trên bệnh nhân tại bệnh viện huyện Củ Chi TP. Hồ Chí Minh 2022 - 2023 Tải xuống Tải xuống PDF