Nghiên cứu nguy cơ biến cố tim mạch lớn ở bệnh nhân đau ngực bằng thang điểm HEART

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Đoàn Phạm Phước Long
Nguyễn Thị Hoài Thương
Trần Thị Diễm Lệ

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Đau ngực là lý do phổ biến nhất khiến bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu.


Mục tiêu: Nghiên cứu này nhằm đánh giá mối liên quan giữa thang điểm HEART với các biến cố tim mạch lớn ở bệnh nhân đau ngực trong thời gian điều trị nội trú.


Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu ở 88 bệnh nhân có triệu chứng đau ngực vào điều trị tại Trung tâm cấp cứu và Đột quỵ Bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế và khoa Cấp cứu – Tim mạch can thiệp Bệnh viện Trung Ương Huế.


Kết quả: Trong thời gian theo dõi, có 46 bệnh nhân xảy ra biến cố tim mạch (52,3%). Thang điểm HEART cho thấy có mối tương quan thuận có ý nghĩa với khả năng xảy ra biến cố tim mạch lớn ở bệnh nhân vào viện vì đau ngực (p = 0,035). Ở bệnh nhân thuộc nhóm HEART nguy cơ cao, có 84,6% bệnh nhân xuất hiện biến cố tim mạch lớn. Thang điểm HEART có AUC 0,706, độ nhạy 67% và độ đặc hiệu 79%, trong dự báo nguy cơ xuất hiện biến cố tim mạch lớn trong thời gian nằm viện ở bệnh nhân đau ngực.


Kết luận: Thang điểm HEART là một công cụ hữu hiệu, đơn giản và có giá trị tiên lượng các biến cố tim mạch lớn xảy ra trên bệnh nhân đau ngực trong thời gian nằm viện.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Cách trích dẫn
1.
Đoàn PPL, Nguyễn THT, Trần TDL. Nghiên cứu nguy cơ biến cố tim mạch lớn ở bệnh nhân đau ngực bằng thang điểm HEART. HNKH [Internet]. 12 Tháng Mười 2023 [cited 17 Tháng Tư 2024];1(1):194-202. Available at: https://khcnbvtd.com/index.php/hnkhbvtd/article/view/215

Tài liệu tham khảo

 1. Backus BE et al., A prospective validation of the HEART score for chest pain patients at the emergency department. Int J Cardiol, 2013. 168(3):p. 2153-8.
 2. Bhuiya, F.A., S.R. Pitts, and L.F. McCaig, Emergency department visits for chest pain and abdominal pain: United States, 1999-2008. NCHS Data Brief, 2010(43): p. 1-8.
 3. Leite L et al., Chest pain in the emergency department: risk stratification with Manchester triage system and HEART score. BMC Cardiovasc Disord, 2015. 15: p. 48.
 4. Bassand JP et al., Guidelines for the diagnosis and treatment of non-ST-segment elevation acute coronary syndromes. Eur Heart J, 2007. 28(13): p. 1598-660.
 5. Bayón Fernández J et al., [Chest pain units. Organization and protocol for the diagnosis of acute coronary syndromes]. Rev Esp Cardiol, 2002. 55(2): p. 143-54.
 6. Poldervaart JM et al., Comparison of the GRACE, HEART and TIMI score to predict major adverse cardiac events in chest pain patients at the emergency department. Int J Cardiol, 2017. 227: p. 656-661.
 7. Hammami R et al., Accuracy of the TIMI and GRACE scores in predicting coronary disease in patients with non-ST-elevation acute coronary syndrome. Rev Port Cardiol (Engl Ed), 2018. 37(1): p. 41-49.
 8. Six, A.J., B.E. Backus, and J.C. Kelder, Chest pain in the emergency room: value of the HEART score. Neth Heart J, 2008. 16(6): p. 191-6.
 9. Writing Committee, M., et al., 2021 AHA/ACC/ASE/CHEST/SAEM/SCCT/SCMR Guideline for the Evaluation and Diagnosis of Chest Pain: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol, 2021. 78(22): p. e187-e285.
 10. Trần Nam Chung, Nghiên cứu áp dụng thang điểm HEART trong phân tầng nguy cơ ở bệnh nhân đau ngực tại phòng cấp cứu Bệnh viện 199; Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, 2022(47): p. 163-168.
 11. Brady, W. and K. de Souza, The HEART score: A guide to its application in the emergency department; Turk J Emerg Med, 2018. 18(2): p. 47-51.
 12. Hirai, T. and H. Inoue, [The electrocardiogram in the diagnosis of acute coronary syndrome]; Nihon Rinsho, 1998. 56(10): p. 2561-8.
 13. Lazar DR et al., High-Sensitivity Troponin: A Review on Characteristics, Assessment, and Clinical Implications. Dis Markers, 2022. 2022: p. 9713326.
 14. Mahler SA et al., The HEART Pathway randomized trial: identifying emergency department patients with acute chest pain for early discharge. Circ Cardiovasc Qual Outcomes, 2015. 8(2): p.195-203.
 15. McCord J et al., Prognostic Utility of a Modified HEART Score in Chest Pain Patients in the Emergency Department. Circ Cardiovasc Qual Outcomes, 2017. 10(2).
 16. Patnaik S et al., Clinical utility of the HEART score in patients admitted with chest pain to an inner-city hospital in the USA. Coron Artery Dis, 2017. 28(4): p. 336-341.