Mối liên quan giữa các yếu tố từ phía người chồng và trầm cảm ở phụ nữ thai nghén có nguy cơ cao đang điều trị tại bệnh viện phụ sản - nhi Đà Nẵng

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Dương Thị Kim Hoa
Võ Văn Thắng

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ trầm cảm theo thang đo Edinburgh (EPDS) và mối liên quan giữa các yếu tố từ phía người chồng và trầm cảm ở phụ nữ thai nghén có nguy cơ cao đang điều trị tại bệnh viện Phụ Sản – Nhi Đà Nẵng.


Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, tiến hành trên 312 phụ nữ thai nghén có nguy cơ cao đang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng từ tháng 2 đến tháng 9 năm 2022.


Kết quả: Tỷ lệ trầm cảm ở phụ nữ thai nghén có nguy cơ cao là 36,5% và một số yếu tố liên quan từ phía người chồng là: sự mong đợi thai kỳ hiện tại, khuyến khích chăm sóc thai kỳ, sự quan tâm, giúp đỡ và chia sẻ với vợ, bạo hành vợ khi mang thai (p < 0,05).


Kết luận: Tỷ lệ trầm cảm ở phụ nữ thai nghén có nguy cơ cao là báo động, một số yếu tố liên quan đến người chồng làm tăng tỷ lệ trầm cảm.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Cách trích dẫn
1.
Dương TKH, Võ VT. Mối liên quan giữa các yếu tố từ phía người chồng và trầm cảm ở phụ nữ thai nghén có nguy cơ cao đang điều trị tại bệnh viện phụ sản - nhi Đà Nẵng. HNKH [Internet]. 12 Tháng Mười 2023 [cited 17 Tháng Tư 2024];1(1):203-8. Available at: https://khcnbvtd.com/index.php/hnkhbvtd/article/view/216

Tài liệu tham khảo

 1. Hewitt CE, Gilbody SM, Mann R et al., Instruments to identify postnatal depression: Which methods have been the most extensively validated, in what setting and in which language? International Journal of Psychiatry in Clinical Practice. 2010;14: 72–76.
 2. Sidhu GS, Sidhu TK, Kaur P et al., Evaluation of peripartum depression in females. International Journal of Applied & Basic Medical Research. 2019; 9: 201–205.
 3. Nhi TT, Hanh NTT, Gammeltoft TM, Emotional violence and maternal mental health: A qualitative study among women in northern Vietnam. BMC Women’s Health, 2018; 18: 58.
 4. Van Ngo T, Gammeltoft T, Nguyen HTT et al., Antenatal depressive symptoms and adverse birth outcomes in Hanoi, Vietnam. 2018; PLoS ONE 13: e0206650.
 5. Lépine JP, Briley M, The increasing burden of depression. Neuropsychiatr Dis Treat, 2011; 7 (Suppl 1), 3–7.
 6. Zegeye A, Alebel A, Gebrie A et al., Prevalence and determinants of antenatal depression among pregnant women in Ethiopia: a systematic review and meta-analysis. BMC Pregnancy and Childbirth. 2018; 18:462, https://doi.org/10.1186/s12884-018-2101-x.
 7. Sheeba B, Nath A, Metgud C et al., Prenatal Depression and Its Associated Risk Factors Among Pregnant Women in Bangalore: A Hospital Based Prevalence Study; Journal Frontiers in Public Health. 2019; doi: 10.3389/fpubh.2019.00108.
 8. Underwood L, Waldie K, D’Souza S et al., A review of longitudinal studies on antenatal and postnatal depression. Arch Womens Ment Health. 2016; doi: 10.1007/s00737-016-0629-1.
 9. Dadi FA, Miller RE, Bisetegn AT et al., Global burden of antenatal depression and its association with adverse birth outcomes: an umbrella review. BMC Public Health. 2020; 20:173, https://doi.org/10.1186/s12889-020-8293-9 .
 10. Brandon Anna R, Trivedi Madhukar H, Hynan Linda S et al., Prenatal Depression in Women Hospitalized for Obstetric Risk,The Journal of Clinical Psychiatry.2008; Apr;69(4):635-43. doi: 10.4088/jcp. v69n0417.
 11. Bộ Y tế, Hướng dẫn Chuẩn Quốc gia về các dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản; Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 2016: 83-86.
 12. Gaillard A, Le Strat Y, Mandelbrot L et al., Predictors of postpartum depression: Prospective study of 264 women followed during pregnancy and postpartum. Psychiatry Res. 2014; 215(2), 341–346.
 13. Pajulo M, Savonlahti E, Sourander A et al., Antenatal depression, substance dependency and social support; J Affect Disord, 2001; 65(1), 9–17.
 14. Trần Thị Trúc Phương, Tô Mai Xuân Hồng, Khảo sát tỉ lệ trầm cảm và các yếu tố liên quan trên phụ nữ mang thai ở 3 tháng cuối thai kỳ tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Tạp chí Y học Việt Nam, 2021; 504 (2), 202-206
 15. Ying Hu, Wang Y, Wen S et al., Association between social and family support and antenatal depression: a hospital-based study in Chengdu, China. BMC Pregnancy and Childbirth, 2019; 19: 420.