Quay trở lại Chi tiết Bài báo Tình trạng kiệt sức của bác sĩ tại bệnh viện tuyến cơ sở: Tỷ lệ và yếu tố liên quan Tải xuống Tải xuống PDF