Kết quả điều trị gãy xương thuyền ít di lệch bằng vít rỗng không đầu nén ép xuyên qua da

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Tiêu Hiếu
Nguyễn Vĩnh Thống
Lê Hoàng Văn Hải
Nguyễn Xuân Dũng

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả lành xương trong phẫu thuật kết hợp xương điều trị gãy xương thuyền ít di lệch với vít rỗng không đầu nén ép xuyên qua da.


Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu trên 27 hồ sơ bệnh án của bệnh nhân đủ 18 đến 60 tuổi gãy xương thuyền vào viện trước 6 tuần sau khi bị gãy và được phẫu thuật bằng vít rỗng không đầu nén ép có bước ren xuyên qua da. Từ đầu tháng 01/2019 hết tháng 06/2021 tại khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện thành phố Thủ Đức.


Kết quả: Người bệnh lành xương trước 10 tuần có 27 trường hợp, chiếm tỷ lệ 100%. Trở lại công việc trung bình 3,5 ± 0,9 tuần; trung bình điểm số Mayo 88,5 ± 3,6, thấp nhất 80, cao nhất 95. Tầm vận động cổ tay tăng 4,5 ± 1,6 (độ) tính theo góc gập cổ tay. Trung bình góc duỗi tăng lên 3,6 độ. Sau mổ 3 tháng, sức tay trung bình 37,0 ± 6,6; sau 6 tháng sức tay trung bình 40,2 ± 7,4. Sau 3 tháng, không còn bệnh nhân đau nhẹ hay đau vừa phải.


Kết luận: Sử dụng phương pháp điều trị gãy xương thuyền ít di lệch bằng vít rỗng không đầu nén ép xuyên qua da giúp giảm khả năng nhiễm trùng, giảm thời gian phẫu thuật và thời gian để hồi phục, các biến chứng sau mổ được ghi nhận trong nghiên cứu theo hướng tốt.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Cách trích dẫn
1.
Tiêu H, Nguyễn VT, Lê HVH, Nguyễn XD. Kết quả điều trị gãy xương thuyền ít di lệch bằng vít rỗng không đầu nén ép xuyên qua da. HNKH [Internet]. 12 Tháng Mười 2023 [cited 17 Tháng Tư 2024];1(1):254-60. Available at: https://khcnbvtd.com/index.php/hnkhbvtd/article/view/221

Tài liệu tham khảo

  1. Rhemrev SJ, Ootes D, Beeres FJ et al., Current methods of diagnosis and treatment of scaphoid fractures. International journal of emergency medicine. 2011;4:4.
  2. Bucholz RW, Rockwood and Green's Fractures in Adults: Two Volumes Plus Integrated Content Website (Rockwood, Green, and Wilkins' Fractures): Wolters Kluwer Health; 2012.
  3. Fowler JR, Hughes TB, Scaphoid fractures. Clinics in sports medicine; 2015;34(1):37-50.
  4. Fowler JR, Ilyas AM, Headless compression screw fixation of scaphoid fractures. Hand clinics; 2010;26(3):351-61.
  5. Kang KB, Kim HJ, Park JH et al., Comparison of Dorsal and Volar Percutaneous Approaches in Acute Scaphoid Fractures: A Meta Analysis. PloS one. 2016;11(9):e0162779.
  6. Inoue G, Shionoya K, Herbert screw fixation by limited access for acute fractures of the scaphoid. The Journal of bone and joint surgery British volume; 1997;79(3):418-21.
  7. Bond CD, Shin AY, McBride MT et al., Percutaneous screw fixation or cast immobilization for nondisplaced scaphoid fractures. The Journal of bone and joint surgery American volume; 2001;83(4):483-8.
  8. Herbert TJ, Fisher WE, Management of the fractured scaphoid using a new bone screw. The Journal of bone and joint surgery British volume; 1984;66(1):114-23.