Quay trở lại Chi tiết Bài báo Kết quả điều trị gãy xương thuyền ít di lệch bằng vít rỗng không đầu nén ép xuyên qua da Tải xuống Tải xuống PDF