Quay trở lại Chi tiết Bài báo Báo cáo trường hợp lâm sàng điều trị mủ màng phổi trên bệnh nhân rò khí phế quản sau cắt toàn bộ phổi Tải xuống Tải xuống PDF