Khảo sát đặc điểm lâm sàng và hình ảnh cộng hưởng từ đứt dây chằng chéo trước tại bệnh viện Chợ Rẫy năm 2019 - 2020

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Nguyễn Tuấn Cảnh
Ngô Huỳnh Như Phúc
Hoàng Thị Vân Khánh
Nguyễn Thị Quỳnh Mi
Quách Thiện Đức
Trần Đỗ Thanh Phong
Nguyễn Văn Út

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu: 1. Khảo sát đặc điểm lâm sàng và hình ảnh cộng hưởng từ của đứt dây chằng chéo trước. 2. Đánh giá mối tương quan giữa lâm sàng và hình ảnh cộng hưởng từ đối chiếu với hình ảnh tổn thương dây chằng chéo trước sau phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước.


Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu 63 bệnh nhân được chẩn đoán đứt dây chằng chéo trước do chấn thương tại Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 12/2019 đến hết tháng 12/2020.


Kết quả: Nghiên cứu gồm 77,8% nam bị tổn thương, nhóm tuổi 20-39 chiếm 71,4%. Triệu chứng cơ năng: 100% lỏng gối, 58,7% hạn chế vận động trong sinh hoạt, 47,61% đau khớp. Các dấu hiệu thực thể: Nghiệm pháp ngăn kéo trước chiếm 90,47%, nghiệm pháp Lachman chiếm 49,2%. Các hình ảnh tổn thương dây chằng chéo trước trực tiếp: 88,9% có mất liên tục, 31,7% có tăng tín hiệu, 14,3% có tăng kích thước, 1,6% có bờ không đều, 1,6% có dây chằng chéo trước chùng, 1,6% không quan sát thấy. Các dấu hiệu gián tiếp gợi ý đứt dây chằng chéo trước: 46% có phù tủy xương, 50% có tràn dịch khớp gối.


Kết luận: Triệu chứng lâm sàng và hình ảnh cộng hưởng từ có mối liên quan mật thiết trong chẩn đoán và điều trị đứt dây chằng chéo trước. Hình ảnh cộng hưởng từ có giá trị trong chẩn đoán các thể đứt dây chằng chéo trước, giá trị này có ý nghĩa thống kê.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Cách trích dẫn
1.
Nguyễn TC, Ngô HNP, Hoàng TVK, Nguyễn TQM, Quách T Đức, Trần Đỗ TP, Nguyễn V Út. Khảo sát đặc điểm lâm sàng và hình ảnh cộng hưởng từ đứt dây chằng chéo trước tại bệnh viện Chợ Rẫy năm 2019 - 2020. HNKH [Internet]. 12 Tháng Mười 2023 [cited 17 Tháng Tư 2024];1(1):273-8. Available at: https://khcnbvtd.com/index.php/hnkhbvtd/article/view/223

Tài liệu tham khảo

  1. Trần Công Hoan, “Đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ trong chấn thương khớp gối”, Tạp chí Y học thực hành (837), Số 6, 2013.
  2. Bùi Văn Lệnh, Trần Công Hoan, Hoàng Đình Âu, “Một số nhận xét về đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ trong chẩn đoán chấn thương khớp gối nhân 110 trường hợp”, Tạp chí Y học thực hành, Số 6, tr.62–64, 2006.
  3. Đinh Ngọc Sơn, “Nghiên cứu chẩn đoán và kết quả phẫu thuật tổn thương dây chằng chéo trước khớp gối”, Luận văn tốt nghiệp bác sĩ nội trú chuyên ngành ngoại khoa Đại Học Y Hà Nội, 2002.
  4. Lê Thanh Tùng, “Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị tổn thương sụn chêm khớp gối do chấn thương”, Tạp chí Y học thực hành, Số 6, tr.31, 2012.
  5. Phạm Anh Vũ, “Kết quả chẩn đoán lâm sàng và cộng hưởng từ chấn thương dây chằng chéo, sụn chêm khớp gối so với phẫu thuật nội soi”, Thông tin Khoa Học & Công Nghệ, 1859 – 1302, tr.24 – 28, 2018.
  6. Gentili A., Seeger L.L., Yao L. et al., “Anterior cruciate ligament tear : indirect signs at MR imaging”, Radiology, 193 (3), 1994, pp.835 – 840.
  7. Naraghi A.M and White L.M., “Imaging of Athletic Injuries of knee Ligaments and Menisci: Sports Imaging Series”. Radiology, 281(1), pp.23 – 40, 2016.