Quay trở lại Chi tiết Bài báo Khảo sát đặc điểm lâm sàng và hình ảnh cộng hưởng từ đứt dây chằng chéo trước tại bệnh viện Chợ Rẫy năm 2019 - 2020 Tải xuống Tải xuống PDF