Quay trở lại Chi tiết Bài báo Kết quả phẫu thuật cắt gan theo Tôn Thất Tùng điều trị ung thư gan (HCC) Tải xuống Tải xuống PDF