Thực trạng tuân thủ quy trình giai đoạn trước xét nghiệm máu tại viện Y dược học Dân tộc TP. Hồ Chí Minh năm 2023

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Châu Nguyễn Phương Thảo
Phan Văn Tường
Huỳnh Nguyễn Lộc

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng tuân thủ quy trình giai đoạn trước xét nghiệm máu tại Viện Y dược học dân tộc thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.


Phương pháp: Sử dụng thiết kế cắt ngang, tại Viện Y dược học dân tộc thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 4 - 9/2023 trên 250 lượt quan sát quy trình cho mỗi giai đoạn trước xét nghiệm máu tại các khoa lâm sàng.


Kết quả: Tỷ lệ tuân thủ lượt thực hiện các bước trong quy trình lấy mẫu đạt 68,8%; Tuân thủ lượt thực hiện các bước trong quy trình bảo quản mẫu - vận chuyển mẫu đạt 65,6%; Tuân thủ lượt thực hiện các bước trong quy trình tiếp nhận mẫu đạt 66,8%.


Kết luận: Tuân thu quy trình lấy máu trước xét nghiệm tại Viện Y dược học dân tộc thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Cách trích dẫn
1.
Châu NPT, Phan VT, Huỳnh NL. Thực trạng tuân thủ quy trình giai đoạn trước xét nghiệm máu tại viện Y dược học Dân tộc TP. Hồ Chí Minh năm 2023. HNKH [Internet]. 12 Tháng Mười 2023 [cited 17 Tháng Tư 2024];1(1):286-94. Available at: https://khcnbvtd.com/index.php/hnkhbvtd/article/view/226

Tài liệu tham khảo

  1. Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thu Hương, "Thực trạng tuân thủ quy trình xét nghiệm huyết học, sinh hóa và một số yếu tố ảnh hưởng tại Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên năm 2022"; Tạp chí Phòng chống bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng, 130 (4), 2022, 59-67.
  2. Bộ Y tế, Quyết định số 2429/QĐ-BYT ban hành ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc Ban hành tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học, 2017.
  3. Nguyễn Thị Minh Hạnh, Mô tả thực trạng hoạt động xét nghiệm tại Bệnh viện châm cứu Trung ương, Luận văn thạc sĩ Quản lý bệnh viện, Đại học Y tế công cộng, 2012.
  4. Thái Văn Lâm, Thực trạng việc tuân thủ quy trình xét nghiệm: sinh hóa, huyết học và các yếu tố liên quan tại Bệnh viện đa khoa huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp năm 2014, Luận văn thạc sỹ Quản lý bệnh viện - Trường Đại học y tế công cộng, 2014.
  5. Lê Minh Phương, Đào tạo liên tục cho cán bộ y tế tại Bệnh viện nhân dân Gia Định giai đoạn 2016-2018, Luận văn Chuyên khoa cấp II, Quản lý y tế Trường Đại học Y tế công cộng, 2020.
  6. Hà Kim Phượng, Kiến thức, thực hành tiêm an toàn của điều dưỡng viên lâm sàng và các yếu tố liên quan tại 3 bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Hà Nội năm 2014, Luận văn Thạc sỹ Y tế công cộng, Trường Đại học Y tế công cộng, 2014.
  7. Nguyễn Thị Phương Thảo, Đáng giá thực trạng tuân thủ quy trình trước xét nghiệm máu tại Bệnh viện Quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020, Luận văn chuyên khoa 2, Quản lý y tế Trường Đại học Y tế công cộng, 2022
  8. Dương Minh Trí, Đánh giá tuân thủ quy trình lấy máu tĩnh mạch của điều dưỡng viên tại Bệnh viện nhân dân Gia Định năm 2020, Luận văn chuyên khoa cấp II, Tổ chức quản lý y tế Trường Đại học Y tế công cộng, 2020.
  9. Funk D.M.A., Lippi G., Favaloro E.J. "Quality standards for sample processing, transportation, and storage in hemostasis testing". Seminars in thrombosis and hemostasis, 38 (06), 2012, 576-585.