Quay trở lại Chi tiết Bài báo Thực trạng tuân thủ quy trình giai đoạn trước xét nghiệm máu tại viện Y dược học Dân tộc TP. Hồ Chí Minh năm 2023 Tải xuống Tải xuống PDF