Sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ tại hệ thống phòng khám thẩm mỹ Hoàng Tuấn năm 2023

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Trần Quốc Thắng
Nguyễn Hoài Nam
Đào Văn Dũng
Trần Thị Lý

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Sự hài lòng của khách hàng là một thái độ tổng thể của khách hàng đối với một nhà cung cấp dịch vụ. Sự hài lòng được xem như thước đo chất lượng dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ thẩm mỹ.


Mục tiêu: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ tại hệ thống phòng khám thẩm mỹ Hoàng Tuấn năm 2023.


Phương pháp: Điều tra cắt ngang. Nghiên cứu thu thập thông tin từ 405 khách hàng sử dụng dịch vụ thẩm mỹ tại hệ thống phòng khám Hoàng Tuấn thông qua bộ câu hỏi phỏng vấn. Số liệu được nhập bằng phần mềm Epidata 3.1 và phân tích bằng phần mềm SPSS 16.0.


Kết quả: Kết quả nghiên cứu cho thấy, sự hài lòng của khách hàng với các nhóm yếu tố về cơ sở vật chất, thái độ ứng xử của nhân viên y tế, thủ tục hành chính và thông tin tư vấn đều đạt trên 90%. Tỷ lệ hài lòng chung của khách hàng là 97,5%.


Kết luận: Hệ thống phòng khám Hoàng Tuấn cần tiếp tục duy trì và phát triển các tiêu chí hiện khách hàng đã hài lòng và cải thiện những tiêu chí khách hàng chưa hài lòng như: Trang phục của NVYT cần sạch, đẹp hơn; Lich khám và thời gian khám cần thuận tiện cho khách hàng.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Cách trích dẫn
1.
Trần QT, Nguyễn HN, Đào VD, Trần TL. Sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ tại hệ thống phòng khám thẩm mỹ Hoàng Tuấn năm 2023. HNKH [Internet]. 12 Tháng Mười 2023 [cited 17 Tháng Tư 2024];1(1):295-303. Available at: https://khcnbvtd.com/index.php/hnkhbvtd/article/view/227

Tài liệu tham khảo

  1. Bộ Y tế, Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
  2. https://vietnammoi.vn/nhu-cau-phau-thu-at-tham-my-cua-nguoi-viet-ngay-cang-tang-20201208162717198.htm; Truy cập ngày 15/8/2023.
  3. Trần Thị Lý, Đặng Đức Nhu, Trần Quốc Thắng & cs, “Mức độ hài lòng của của người bệnh đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế ở Việt Nam: nghiên cứu tổng quan có hệ thống, giai đoạn 2010-2020”, Tạp chí Y học Cộng đồng, Viện Sức khỏe Cộng đồng, tập 62, số 5 (2021), tr. 179-186.
  4. Nguyễn Mạnh Tuyên và CS, Mức độ hài lòng của người bệnh tại Bệnh viện trường Đại học Tây Nguyên, năm 2012, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, 2012.
  5. Phạm Nhật Yên, Đánh giá sự hài lòng của người bệnh về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại khoa Khám, chữa bệnh theo yêu cầu của Bệnh viện Bạch Mai, Luận văn Thạc sỹ Y tế công cộng, Trường Đại học Y tế công cộng, Hà Nội, 2008.