Triển khai chương trình đôi bạn cùng tiến về Dược lâm sàng - chia sẻ của bệnh viện Thống Nhất

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Bùi Thị Hương Quỳnh

Tóm tắt

- Hoạt động Dược lâm sàng của BV Thống Nhất đang thực hiện theo quy định của Luật Dược 2016 và Nghị định 131 của Chính phủ và đạt một số kết qủa đáng khích lệ.
- Dược sĩ lâm sàng bệnh viện Thống Nhất sẽ hỗ trợ 5 BV để đạt kết quả mong muốn trong hoạt động DLS.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Cách trích dẫn
1.
Bùi Q. Triển khai chương trình đôi bạn cùng tiến về Dược lâm sàng - chia sẻ của bệnh viện Thống Nhất. HNKH [Internet]. 30 Tháng Mười 2023 [cited 17 Tháng Tư 2024];1(1). Available at: https://khcnbvtd.com/index.php/hnkhbvtd/article/view/236