Quay trở lại Chi tiết Bài báo Tái tưới máu thuyên tắc phổi cấp: Khi nào và như thế nào Tải xuống Tải xuống PDF