Cập nhật điều trị tái thông trong nhồi máu não cấp

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Lê Trần Vinh

Tóm tắt

- Những BN đủ tiêu chuẩn tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch phải được điều trị tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch trước dù đang được cân nhắc can thiệp nội mạch.
- “Thời gian là não” - Cửa sổ thời gian vẫn giữ vai trò tối quan trọng.
- Cửa sổ nhu mô, là một xu thế, không ngừng mở rộng nhờ sự phát triển của hình ảnh học.
- Mở rộng đối tượng bệnh nhân được hưởng lợi từ điều trị tái thông mạch máu.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Cách trích dẫn
1.
Lê V. Cập nhật điều trị tái thông trong nhồi máu não cấp. HNKH [Internet]. 30 Tháng Mười 2023 [cited 17 Tháng Tư 2024];1(1). Available at: https://khcnbvtd.com/index.php/hnkhbvtd/article/view/238