Quay trở lại Chi tiết Bài báo Biến chứng phì đại AVF ở bệnh nhân bệnh thận mạn chạy thận định kỳ tại Bệnh viện thành phố Thủ Đức Tải xuống Tải xuống PDF